Vintertjeneste

Når sne og frost rammer landet, er der brug for Vintertjenesten til snerydning, og saltspredning, så trafikken kan forløbe sikkert i det ellers glatte og farlige føre.

Kommende AMU Kurser i Vintertjeneste

Kurser uden oprettede hold

Kontakt skolen på tlf. 66 13 66 70 for yderligere oplysninger..

Vintertjeneste

Hvad er Vintertjenesten?

Vintertjeneste omfatter varetagelse af normalt forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med snerydning og saltspredning af veje, stier og fortove. Vintertjenesten gennemfører ovennævnte iht. gældende retningslinjer og bestemmelser fastsat af Vejdirektoratet, Færdselsstyrelsen, vejbestyrelser, regioner og kommuner samt i overensstemmelse med fastsatte rammer for udbud i licitation.

Vintertjenestens opgave er anvendelse af korrekte saltspredningsmetoder til snerydning, hvor miljøbevidsthed og informationssystemer indgår som en vigtig del af arbejdsprocessen. Glatførebekæmpelsen af vejnettet har i de senere år undergået store teknologiske- og organisatoriske forandringer. Samfundsmæssigt stilles der krav om, at glatførebekæmpelsen tilgodeser det ydre miljø samtidig med, at der bibeholdes et højt trafiksikkerhedsniveau.

Arbejdsopgaver i Vintertjenesten

  • Snerydning og saltning af stier og fortove med traktor/varevogn.
  • Snerydning med lastbil med plov.
  • Snerydning med traktor med kost eller plov.
  • Fugtsaltspredning med lastbil.
  • Lagespredning med lastbil.

Typiske arbejdspladser inden for jobområdet

Arbejdspladserne inden for jobområdet er placeret under de vejdirektoratet. Dette betyder, at arbejdspladserne er styret i offentligt regi, og at opgaverne udføres i et samspil mellem fastansatte i regionerne og/eller kommunale vejvæsen samt personale, enten selvstændige vognmænd eller chauffører i vognmandsvirksomheder, som periodevist ansættes til løsning af opgaver i glatførebekæmpelsen. I visse tilfælde sker der tillige en ansættelse af personale, som er indehavere af, eller som i kraft af deres erhvervsmæssige tilknytning til landbrug, gartneri m.v., fører traktorer.
Endelig udføres arbejdsopgaverne også af ansatte i boligforeninger og -selskaber.

Medarbejderne skal kunne klare at tilpasse løsningen af opgaven til uforudsete situationer. De operationelle medarbejdere arbejder typisk alene. Arbejdstiderne er vekslende og med meget store krav til fleksibilitet.

Hvis du har spørgsmål til vores vintertjeneste kursus, så er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 6613 6670.

Kontakt

Heidi Wallstrøm

Kursussekretær

hw@amu-fyn.dk

Tlf.: 63 13 53 00

Heidi Wallstrøm

Karin Kjerside Sørensen

Uddannelseskonsulent

kks@amu-fyn.dk

Tlf.: 22 10 41 11

Karin Kjerside Sørensen

Brochurer

Vintertjeneste

Vintertjeneste 10010819.pdf