Generelle tilmeldingsbetingelser

Garantikurser

  Møder du dette symbol betyder det, at kurset afvikles uanset antal deltagere.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er p.t. kr. 118,- eller kr. 190,- pr. deltager pr. dag, alt afhængig af kursustypen. Deltagere med videregående eller højere uddannelser skal betale den fulde kursuspris. Se deltagerbetalingen på det enkelte kursus eller spørg vores kursussekretærer.

VEU-godtgørelse

Deltagere, som ikke har et højere uddannelsesniveau end svarende til en erhvervsuddannelse, er berettiget til VEU-godtgørelse, som p.t. er på 860,- kr.

Højtuddannede, der deltager på et AMU-Kursus, skal selv betale for hele kursusforløbet.

AMU-Fyn kan vejlede om, hvorvidt en deltager er berettiget til VEU-godtgørelse eller ej. For forsikrede er det A-kasserne, som har den endelige afgørelse og er bevilgende myndighed. For ikke-forsikrede er det SU-styrelsen.

Kost og logi

Efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser er der mulighed for kost & logi efter gældende regler, hvilket vil sige, at der skal være mere end 120 km i samlet transport tur/retur til AMU-Fyn. AMU-Fyn sørger for indkvartering og kost.

Deltagere med videregående eller højere uddannelser er ikke berettiget til kost og logi, såfremt uddannelsen er brugt indenfor de sidste 5 år.

Befordringstilskud

Deltagere, som har mere end 24 km fra bopæl (i Danmark) til uddannelses-stedet og retur, har ret til befordringstilskud. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om virksomhedsforlagt undervisning. Befordringstilskuddet søges via

www.efteruddannelse.dk.

Såfremt deltageren ikke har brugt sin uddannelse de sidste 5 år, er man berettiget til befordringstilskud.

Tillægsydelser

Ekstraomkostninger i forbindelse med virksomhedernes særlige ønsker til fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer m.v. kan opkræves efter særlig aftale med virksomheden. Der må dog max faktureres kr. 140,- pr. dag pr. kursist.

Betaling for uopfyldte hold

Arbejdsgiveren har mulighed for at betale et tompladsgebyr, der svarer til kursustaksten. Dette betyder, at arbejdsgiveren og skolen er garanteret, at uddannelsen med sikkerhed gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger.

Afbudsgebyr

AMU-Fyn opkræver ikke afbudsgebyr.

Har du mistet dit bevis?

Hvis du har mistet dit AMU-bevis, skal du først kontakte kursistadministrationen på tlf. 66 13 66 70. Er du bosiddende på Fyn, skal du efterfølgende selv hente beviset.

Vær opmærksom på, at vi udelukkende kan udstede erstatningsbeviser for AMU-kurser, som er afviklet i AMU-Fyn regi.