Erhvervsuddannelser

Der gennemføres 2 erhvervsuddannelser på AMU-Fyn: Serviceassistent og Struktør.

Uddannelserne til struktør og serviceassistent gennemføres på ordinær tid. Læs nærmere om indholdet i menuerne til venstre.

Praktisk info til vore EUD elever:

Grundforløbene:

  • Skolen sørger for materialer, lærebøger og værktøj.
  • Struktøreleven skal dog selv anskaffe: Tommestok, blyanter, viskelæder, passer, lineal (30 cm), gradmåler-lineal, USB- nøgle (minimum 1 GB) samt en regnemaskine svarende til en ”Texas 30).
  • Herudover skal eleven selv sørge for arbejdstøj og sikkerhedssko, hvor det er relevant.
  • De nævnte effekter skal være tilstede senest en uge efter eleven er påbegyndt uddannelsen.

Hovedforløbene:

  • På hovedforløbene skal eleverne selv sørge for passende beklædning og fodtøj.
  • Struktørelever får af deres mester / lærested udleveret alle relevante lærebøger og værktøj. Dette medbringes på AMU-Fyn i de perioder undervisningen foregår her.
  • Rengøringstekniker og serviceassistent får alle undervisningsmaterialer fra bla. Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat og fra Praxis/Erhvervsskolernes Forlag stillet til rådighed under uddannelsen. Det er muligt at købe disse undervejs eller efterfølgende. 
    Der udleveres relevant materiale til de opgaver, der arbejdes med.
  • AMU-Fyn tager ikke betaling for ekskursioner i forbindelse med EUD-uddannelserne.