Buskørekort - stort kørekort

Som buschauffør har du en vekslende hverdag, hvor du har ansvaret for, at dine kunder når sikker frem til deres destination, hvad enten det er på Magnolievej eller i Malaga. Når du har taget dit buskørekort, har du en række forskellige muligheder for at specialisere dig.

Kommende AMU Kurser i Buskørekort

Kurser uden oprettede hold

Kontakt skolen på tlf. 66 13 66 70 for yderligere oplysninger..

Buskørekort - stort kørekort

Hvad er dine muligheder som buschauffør? 

Kør Bus

Med et buskørekort har du tilladelse til at køre busser med 9 eller flere personer. Arbejdstiderne er vekslende, og det er derfor nødvendigt, at du er fleksibel. Du skal også være klar til at håndtere uforudsete forhindringer og tilpasse din løsning af transportopgaven efter dem. Selvom du typisk arbejder alene som buschauffør, har du rigtig meget kundekontakt, og derfor er dine arbejdsdage aldrig helt ens. 

Typiske arbejdspladser inden for jobområdet 

 • Kørsel med turistbus omfatter typisk små og mellemstore virksomheder, hvor køretøjstyperne er busser, der kan befordre mellem 10 og 75 passagerer, herunder busser med påhængsvogn, dobbeltdækker- og 3-akslede busser. Nogle af busserne kan være specialudstyrede eksempelvis som VIP, sove- og hotelbusser.
  Kørsel med turistbus kræver dog at du har 2 års erfaring med storvognskørsel.
 • Kørsel med rutebus omfatter typisk mellemstore virksomheder, men tendensen går i retning af, at nationale og internationale selskaber overtager kørslen. Kørslen udføres med 2- og 3 akslede busser, ledbusser og dobbeltdækkerbusser. 
 • Kørsel med taxi omfatter selvstændige vognmænd med en eller flere bevillinger, ofte samlet under fælles bestillingskontor. Kørslen udføres med personbiler fra 4 til 8 passagerer, samt mindre busser med op til 15 passagerer. 
 • Institutionskørsel udføres af bus- og taxivognmænds virksomheder, samt institutioner med egne køretøjer. Køretøjerne der anvendes er almindelige personbiler, samt mindre busser. 

Kriterier for at blive buschauffør 

 • Du skal være fyldt 23 år eller fylde det senest den dag, du skal til teoriprøve. 
 • Du skal have kørekort til almindelig personbil.
 • Dette kørekort kræver en lægeerklæring. Prisen på en lægeerklæring ligger typisk på 500 kr.
 • Af hensyn til sikkerheden skal buschauffører have et tilstrækkeligt syn. Din synsstyrke må derfor mindst være 0,1 på det dårligste øje og mindst 0,8 på det bedste øje. Du må gerne korrigere med briller eller kontaktlinser, dog højest med 8 dioptrier. 
 • Du skal beherske det danske sprog på niveauet ”Prøve i Dansk 2” 
 • Har du tidligere været straffet, kan dette være en hindring, og det vil blive inddraget i Borgerservices sagsbehandling ved kørekortansøgningen. 

Fjernundervisning rutebus

Brug tiden til an afklaring af dine kompetencer inden for rute bus området

Download spørgeskemaet – udfyld det du kan og send retur til Helle Martinussen

Du vil efterfølgende blive kontaktet af en busfaglærer, hvor I sammen får klarhed over, hvor du evt. kan starte på de bus specifikke kurser, når Corona krisen er over, samt hvilke moduler du evt. kan opstarte som fjernundervisning – men hensyntagen til dine ønsker og kompetencer

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du får et buskørekort og bliver buschauffør, så kontakt os på tlf. 6613 6670

Kontakt

Karin Kjerside Sørensen

Uddannelseskonsulent

kks@amu-fyn.dk

Tlf.: 22 10 41 11

Karin Kjerside Sørensen

Brochurer

Personbefordring med bus

Personbefordring med bus 10061119.pdf

Sikker adfærd - nul arbejdsulykker for gods-/personbefordring

Sikker adfærd for gods og buschauffører

Kursuskatalog personbefordring

Kursuskatalog personbefordring

Bliv buschauffør på deltid med jobgaranti hos Bergholdt A/S

Buschauffør på deltid med jobgaranti hos Bergholdt A/S

Bliv buschauffør hos Keolis Danmark A/S

Bliv buschauffør keolis 10390320.pdf (1)