Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Farligt Gods

Hvad er dine muligheder med et ADR-bevis?

Betegnelsen ADR stammer fra en EU-konvention om international transport af farligt gods på landeveje. Et ADR-bevis er obligatorisk for at kunne transportere eksempelvis faremærkede produkter, dieselolie, gasflasker m.m. på offentlige veje.

ADR kurserne henvender sig til dig, der ønsker at kunne transportere farligt gods i forskellige typer emballage enten nationalt eller internationalt. Du bliver uddannet i at identificere, læsse, transportere og aflæsse forskellige typer af farligt gods og materiel, så du kan sikre både dig selv og dine omgivelser i processen. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

Når du har gennemført de nødvendige kurser i transport af farligt gods, åbner du op for nye karrieremuligheder inden for transportbranchen.

Du kan supplere dit ADR-bevis

Når du har taget et grundkursus i ADR, kan du vælge at supplere dit ADR bevis med op til tre andre kurser, som sætter dig i stand til at transportere andre typer farligt gods.

  • Kursus i klasse 1 giver dig tilladelse til at fragte sprængfarlige stoffer.
  • Kursus i klasse 7 giver dig tilladelse til at fragte radioaktive stoffer.
  • Kursus i tank giver dig tilladelse til at fragte farligt gods i tanke eller tankcontainere.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du får et ADR-bevis, så kontakt os på tlf. 6613 6670. Du er også meget velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål til, hvilke kurser du bør tage for at fragte forskellige typer af farligt gods.

Du skal have kurset ADR Grund- og specialiseringskursus - klasse 1. Det tager 4 dage.
Efter endt bestået kursus bliver der udstedt en faktura på 290,00 kr. for udstedelse af bevis.

Du skal have kurset ADR Grund- og specialiseringskursus - Tank. Det tager 4,7 dage.
Efter endt bestået kursus bliver der udstedt en faktura på 290,00 kr. for udstedelse af bevis.

ADR grundkursus - vejtransport af farligt gods i emballage
Det tager 3 dage. Efter kurset kan du varetage transport af farligt gods i emballager - med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.
Efter endt bestået kursus bliver der udstedt en faktura på 290,00 kr. for udstedelse af bevis.

Du kan også tage den samlede pakke ADR Grund- og specialiseringskursus tank + klasse 1. Kurset varer 5,4 dage.
Du må efter endt kursus køre med farligt gods i emballager og take- inklusiv gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods hørende til klasse 7.
Det afhænger af, hvad du har i forvejen.

47706: ADR Repetition Grundkursus
 Det tager 2 dage.
 Efter endt bestået kursus bliver der udstedt et betalingskrav på kr. 290,00 for udstedelse af bevis
 Du skal være i besiddelse af et gyldigt ADR bevis

47707: ADR Repetition Grundkursus + kl. 1
 Det tager 2 dage.
 Efter endt bestået kursus bliver der udstedt et betalingskrav på kr. 290,00 for udstedelse af bevis
 Du skal være i besiddelse af et gyldigt ADR bevis

47714: ADR Repetition Grundkursus Tank
 Det tager 3 dage.
 Efter endt bestået kursus bliver der udstedt et betalingskrav på kr. 290,00 for udstedelse af bevis
 Du skal være i besiddelse af et gyldigt ADR bevis

47706: ADR Repetition Grundkursus Tank + kl. 1
 Det tager 3 dage.
 Efter endt bestået kursus bliver der udstedt et betalingskrav på kr. 290,00 for udstedelse af bevis
 Du skal være i besiddelse af et gyldigt ADR bevis

Se relevante kurser

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1
6 Ugers
Positivliste Fyn
Se 5 hold
Næste startdato: 26-06-2023
Varighed: 3,6 dage
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank
Positivliste Fyn
Se 5 hold
Næste startdato: 26-06-2023
Varighed: 4,7 dage
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1
6 Ugers
Positivliste Fyn
Se 5 hold
Næste startdato: 26-06-2023
Varighed: 5,4 dage
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.
6 Ugers
Positivliste Fyn
Se 5 hold
Næste startdato: 26-06-2023
Varighed: 3 dage
ADR Repetition - Grundkursus
6 Ugers
Positivliste Fyn
Se 6 hold
Næste startdato: 30-05-2023
Varighed: 1,7 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1
6 Ugers
Positivliste Fyn
Se 6 hold
Næste startdato: 30-05-2023
Varighed: 2,3 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Tank
6 Ugers
Positivliste Fyn
Se 6 hold
Næste startdato: 30-05-2023
Varighed: 2,7 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1
6 Ugers
Positivliste Fyn
Se 6 hold
Næste startdato: 30-05-2023
Varighed: 3,3 dage
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
6 Ugers
Positivliste Fyn
Se 3 hold
Næste startdato: 02-06-2023
Varighed: 1 dag
9 kurser er skjult - tryk her for at vise dem