Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Farligt Gods

Hvad er dine muligheder med et ADR-bevis?

Betegnelsen ADR stammer fra en EU-konvention om international transport af farligt gods på landeveje. Det er en forkortelse af det franske "Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route".

Et ADR-bevis er obligatorisk for at kunne transportere farligt gods som for eksempel faremærkede produkter, dieselolie, gasflasker m.m. på offentlige veje.

ADR kurserne henvender sig til dig, der ønsker at kunne transportere farligt gods i forskellige typer emballage enten nationalt eller internationalt. Du bliver uddannet i at identificere, læsse, transportere og aflæsse forskellige typer af farligt gods og materiel, så du kan sikre både dig selv og dine omgivelser i processen. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. Et gyldigt ADR-bevis er altså både for din egen og andres sikkerhed, når der skal transporteres forskellige typer af farligt gods

Når du har gennemført de nødvendige kurser i transport af farligt gods, åbner du op for nye karrieremuligheder inden for transportbranchen.Gyldigt ADR bevis til transport af farligt gods

Et ADR bevis er gyldigt i 5 år, efter det skal det fornys, så du igen bliver klar til at håndtere farligt gods.

Som chauffør kan du komme til at transportere mange slags farligt gods, fra gasflasker og benzin til eksplosive stoffer eller endda radioaktive stoffer. Derfor er det vigtigt, at du er opdateret med den nyeste viden om transport af farligt gods ad vej. Så er både du og godset sikret på offentlige veje og når der skal læsses af og på.

Et ADR bevis kaldes også nogle gange for farlig gods bevis. Du skal have det, hvis du skal køre med farligt gods. Også selv om det måske synes at være i begrænsede mængder.


Suppler dit ADR bevis, så du må transportere farligt gods af forskellig slags

Når du har taget et grundkursus i ADR, kan du vælge at supplere dit ADR bevis med op til tre andre kurser, som sætter dig i stand til at transportere andre typer farligt gods.
  • Kursus i klasse 1 giver dig tilladelse til at fragte sprængfarlige stoffer.
  • Kursus i klasse 7 giver dig tilladelse til at fragte radioaktive stoffer.
  • Kursus i tank giver dig tilladelse til at fragte farligt gods i tanke eller tankcontainere.
Hvis du har spørgsmål til, hvordan du får et ADR-bevis, så kontakt os på tlf. 6613 6670. Du er også meget velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål til, hvilke kurser du bør tage for at fragte forskellige typer af farligt gods.Se relevante kurser