Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Truckcertifikat

Få et løft, der kan bruges til noget

Ønsker du at blive truckfører? Med et truckcertifikat må du køre gaffeltruck eller gaffelstabler, og det er efterspurgt i rigtig mange forskellige virksomheder i transport – og logistikbranchen. Med et truckcertifikat i hånden åbner du op for mange spændende jobmuligheder og bliver tilmed en eftertragtet arbejdskraft i blandt andet transportbranchen. Hos AMU Fyn finder du også efteruddannelse for erfarne truckførere, der opdaterer dig med den sidste nye viden om regler, teknologi og arbejdsmetoder. 

På AMU-Fyn tilbyder vi følgende kurser:

  • Gaffeltruck certifikatkursus B - 7 dage
  • Gaffelstabler certifikatkursus A - 5 dage
  • Gaffeltruck B for erfarne førere - 2 dage (giver ikke et særskilt certifikat)
IMG_9338_beskaaret

FAQ - Gaffeltruck certifikatkursus

AMU-Fyn er din samarbejdspartner på Fyn. Du kan få dit truckcertifikat på vores store transportafdeling i Odense. Vores kursussekretærer sidder klar til at hjælpe dig videre. Kontakt os gerne på tlf. 6613 6670 eller amu-fyn@amu-fyn.dk.
Ja.
Du skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest.
Men har du intet kørekort giver det nogle begrænsninger i forhold til Færdselsloven.
Du må nemlig så kun truck, hvor Færdselsloven ikke gælder jf. Færdselsloven §1;

Færdselsloven §1: Loven gælder, hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. (gående er også en færdselsart).
§2 stk. 28: Vej, gade, cykelsti, plads, bro, tunnel, passage, sti eller lignende, hvad enten den er offentlig eller privat.
§26. Traktor og motorredskab må kun føres af personer, der har erhvervet kørekort til bil og særligt kørekort til traktor (motorredskab). Truck, stabler og el-hunde er motorredskaber.

Se her, hvornår vi kører det næste kursus
Du kan kun deltage i en direkte prøve til gaffeltruck, hvis du har taget kurset på AMU-Fyn, og du ikke bestod den afsluttende prøve på et kursus.
Nej, der skal ikke billede på truckcertifikatet.
Nej.
Hvis du skal betjene en teleskoplæsser med gafler, skal du have et særskilt certifikat.
Nej, der er ingen fornyelseskrav på dette område.
Hvis du er i arbejde, er det din arbejdsgiver, der skal bevillige certifikatet. 
Hvis du er ledig, er det dit jobcenter eller a kasse, der skal bevillige truckcertifikatet. 
Hvis du er ledig og har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, er det dit jobcenter eller A kasse, der betaler for kurset.

For at tage et truckcertifikat skal du være fyldt 18 år. Herudover er det et krav, at du enten har et gyldigt kørekort til personbil eller kan vise en tilfredsstillende lægeattest. Du behøver derfor ikke at have køreerfaring for at tage et truckcertifikat.

For at benytte retten til 6 ugers jobrettet uddannelse er det et krav, at du har været ledig i 5 uger. Det vil sige, at du påbegynde kursus efter 5 ugers ledighed regnet fra ledighedens indtræden.

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du er ufaglært, faglært eller har en kort videregående uddannelse.

Der kræves enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket)
Staten yder tilskud for ufaglærte og faglærte. Har du en videregående uddannelse, skal du normalt betale fuld pris. Prisen fremgår af den pågældende kursusside, se prisen på truckcertifikat kursus.

Det tager 7 dage

På vores kurser lærer du alle de grundlæggende regler om at betjene gaffeltrucks. Du vil desuden få praktisk undervisning i at føre og betjene gaffeltruck på vores store øvelsesområde. Alt efter hvilke kurser, du vælger, får du konkrete kompetencer til at føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere og at foretage daglig vedligeholdelse af maskinerne, og du arbejder med forskellig opbygning af maskinerne. Du lærer at transportere forskellige vare- og godstyper på ramper, i reolgange, i snævre rum, og du foretager korrekt stuvning i lagerhaller og på lastbil i overensstemmelse med færdselsloven og med fokus på sikkerhed.

Efteruddannelse for den erfarne truckfører

Hvis du allerede tidligere har taget dit truckcertifikat, kan vi tilbyde efteruddannelse i blandt andet transport, læsning og håndtering, opdatering i love og regler, sikker adfærd, nul arbejdsulykker, lager og genoptræning i aflæsning af belastningsdiagrammer. Kurset giver ikke et særskilt certifikat

Du skal kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en lægeattest.

AMU-Fyn tilbyder truckcertifikat kurser som direkte AMU-kurser, men der er også mulighed for virksomhedsspecifikke ønsker. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du tager truckcertifikat, eller du er i tvivl om, hvad kurserne indeholder, så er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 6613 6670.

Afsluttende prøve

Kurset er et spændende kursus, som består af halvt teori og halvt praktiske øvelser. Kurset afsluttes af en teoretisk og en praktisk prøve.
Du skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest, som giver dine helbredsmæssige oplysninger.
AMU-Fyns erfarne og dygtige undervisere står klar til at hjælpe dig videre.

Truck_4090

Se relevante kurser