Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kort fortalt

Deltageren kan endvidere betjene, samt forestå avanceret af- og påmontering samt justering af fejemaskiner, mindre plove og spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder, efter nyeste anbefalinger og regler.

Info om fag
47649 - Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte der har/ønsker beskæftigelse indenfor glatførebekæmpelse/snerydning af veje, pladser, stier og fortove.

Beskrivelse: Deltageren har efter gennemførelsen af teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:
lovgrundlag for vintertjeneste
organiserings-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,
meteorologi og varslingssystemer,
tømidlers anvendelse og miljøbelastning,
håndspredning,
diverse fejemaskiner, mindre plovtypers og - saltsprederes opbygning, funktion og anvendelse,
sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,

Deltageren kan på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med den nyeste lovgivning, jf. Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 1103 af 16.09.2010.

Deltageren kan endvidere betjene samt forestå avanceret af- og påmontering samt justering af fejemaskiner, mindre plove og spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder efter nyeste anbefalinger og regler.

Fagnummer: 47649 Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.383,60