Se kurser indenfor servicefagene

Se kurser indenfor servicefagene

Ergonomi

Ergonomikurser til din arbejdsplads

Vores kurser henvender sig til alle typer af arbejdspladser, private som offentlige, der ønsker at sætte fokus på arbejdsmiljø og trivsel, både fysisk og psykisk. Vores ergonomikurser er inden for områder såsom generel ergonomi, forflytningskurser for faglært- og ufaglært sundhedspersonale samt en række sundhedsfaglige fag.

Undervisningen kan veksle mellem generel ergonomi, der passer til alle faggrupper samt mere specifikke ergonomitjek, der bliver tilpasset den enkelte arbejdsplads.

Teoretisk og praktisk kombineret undervisning

I undervisningen indgår både teoretisk viden og praktisk afprøvning, og der arbejdes med idéer til forebyggelse af skader på bevægeapparatet for at forhindre tidlig nedslidning.

Undervisningen bliver foretaget af ergoterapeuter og fysioterapeuter med forskellig baggrund inden for det sundhedsfaglige område, og de har alle erfaring i ergonomi og arbejdsmiljø.

Få redskaber til det daglige arbejde

For os er det derfor vigtigt, at den enkelte kursist får redskaber med sig hjem til bedre at kunne passe på sig selv i sit daglige arbejde.

Disse redskaber er:

  • At kunne reflektere over arbejdets udførelse.
  • At kunne analysere sig frem til brugbare løsningsforslag på problemstillinger i det daglige arbejde.
  • At være opmærksom på et godt arbejdsmiljø.
  • At kunne indhente relevant information om ergonomi.
  • At tilegne sig en viden om, hvordan kroppen fungerer i arbejde og hvile.

Krav fra Arbejdsmiljøloven og Branchemiljørådet

Arbejdsmiljøloven siger om arbejdets udførelse, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.
Branchemiljørådet for transport og engros påpeger, at et sikkert og sundt arbejdsmiljø i vid udstrækning bygger på holdninger til sikkerhed og sundhed og ikke udelukkende på bestemmelser og instruks.

Kontakt os

Vi står altid til rådighed til at guide dig og din arbejdsplads om ergonomi. Hvis I søger nærmere information om vores kurser inden for ergonomi, kan I kontakte op på tlf. nummer: 6613 6670

Se relevante kurser