Vi er din vej til efteruddannelse

Vi er din vej til efteruddannelse

Info til virksomheder

Elektronisk tilmelding

Når du tilmelder medarbejdere til kursus har på AMU-Fyns hjemmeside, så bliver du automatisk viderestillet til portalen voksenuddannelse.dk. Det er Undervisningsministeriets fælles indgang for alle erhvervsuddannelser og den eneste vej du kan færdiggøre en tilmelding til et kursus.

Voksenuddannelse.dk kan for den uøvede være lidt kringlet at finde rundt i. Derfor har vi på AMU-Fyn en supportfunktion som du kan benytte dig af. Ring til vores kursusadministration så kan de online på "din" skærm guide dig igennem. Du kan også starte med at besøge vores voksenuddannelse.dk supportside for at søge hjælp. Supportsiden finder du her:

https://voksenuddannelse.dk/vejledning-og-support 

Her kan du læse nærmere om elektronisk tilmelding for virksomheder, bestilling af digital signatur, ansøgning om VEU-godtgørelse samt tekniske forudsætninger m.m..

Full Service

AMU-Fyn tilbyder en totalløsning for firmaer i transportbranchen, hvor alt fra indkaldelse til afregning af refusionsmidler varetages af os. "Vi klarer alt det administrative bøvl".

Læs mere om Full Service her eller kontakt ​specialkonsulent Karin Kjerside Sørensen kks@amu-fyn.dk for yderligere oplysninger.

Efteruddannelse af medarbejdere

Hos AMU-Fyn kan virksomhedens medarbejdere blive opkvalificeret med uddannelser og kurser, der i vid udstrækning er tilpasset virksomhedens behov.

Vores palet af uddannelser omfatter såvel fagspecifikke områder som mere almene kvalifikationer, og der er noget at hente for medarbejdere på alle niveauer i virksomheden - også ledelsen.

Vores erfarne medarbejdere er altid klar til at rådgive om optimal planlægning af virksomhedens uddannelse og efteruddannelse. Og med deres indgående kendskab til både udbuddet og de administrative og økonomiske aspekter af voksenuddannelse, er du sikker på at få den helt rigtige løsning.

Et af de vigtige kendetegn ved det nye AMU-Fyn er en udpræget fleksibilitet. Det betyder, at de forskellige uddannelser kan gennemføres under størst mulig hensyntagen til virksomhedernes arbejdsrytme, fx ved at sprede forløbet over flere dage, ved at lægge en del af undervisningen i weekender og i visse tilfælde ved at henlægge dele af uddannelsen til virksomhedens egne lokaliteter.

Uddannelserne er åbne for alle, inkl. ledere og selvstændige. Der ydes VEU-godtgørelse op til den maksimale dagpengesats til AMUs målgruppe. Har du en højere uddannelse, kan du kun få VEU-godtgørelse, hvis du ikke har brugt din uddannelse de sidste fem år.

Har dine medarbejdere læse-/staveproblemer er det absolut ingen hindring for at komme videre. Vi kan hjælpe dem med både udstyr og personlig vejledning.

Kontakt en uddannelseskonsulent på 66 13 66 70 hvis du vil vide mere om efteruddannelsesmuligheder for dine medarbejdere.

Afskedigelse, fritstilling eller fordeling

I en tid som denne, hvor det kan være nødvendigt med reduktion i medarbejderstaben, kan AMU-Fyn ligeledes være behjælpelig. Vi hjælper med råd og vejledning, inden du som virksomhedsleder træffer dit valg, og efterfølgende kan vi hjælpe med kompetencevurdering, jobsøgning, omskoling m.m. for de medarbejdere, der skal forlade firmaet samt faglige og personalerelaterede kurser, for de medarbejdere, der bliver tilbage.

Står du overfor at skulle afskedige et større antal medarbejdere, er vi - i samarbejde med Jobcentre og andre uddannelsesinstitutioner - behjælpelige med at arrangere jobmesser. Herved får dine medarbejdere adgang til information om kurser, opkvalificering, kompetenceafklaring, jobmuligheder m.m. - og forhåbentlig en nemmere vej til et nyt job.

Lidt om reglerne i forbindelse med medarbejderreduktioner

Afskedigelse - hvor medarbejdere skal arbejde i hele opsigelsesperioden

Så længe en medarbejder arbejder i virksomheden, vil der ikke være nogen forskel i forbindelse med en eventuel kursusaktivitet. D.v.s. at medarbejderen kan deltage på kurser på almindelige vilkår, hvor virksomheden betaler en brugerbetaling og hvor der er mulighed for VEU-godtgørelse.

Afskedigelse - hvor medarbejderen fritstilles i opsigelsesperioden

Såfremt en medarbejder fritstilles i opsigelsesperioden, gælder der andre regler. Ved en fritstilling fraskriver virksomheden sig den arbejdskraft, som den pågældende medarbejder ville kunne yde i opsigelsesperioden. Men idet virksomheden betaler løn i opsigelsesperioden, har virksomheden mulighed for at tilmelde medarbejderen kurser. MEN, idet virksomheden har fraskrevet sig arbejdskraften, er virksomheden som udgangspunkt ikke berettiget til at modtage VEU-godtgørelse.   

Fordeling

Personer på arbejdsfordeling, der er medlem af en A-kasse, betragtes som deltidsbeskæftigede, så der skal betales deltagerbetaling for hele uddannelsesforløbet, og der modtages VEU-godtgørelse.

Personer på arbejdsfordeling bruger ikke af deres 6-ugers selvvalgt uddannelse.

Der findes flere former for fordeling - nogle virksomheder vælger fx at lade medarbejdere være på fordeling på skift, enten i nogle få dage pr. uge eller i længerevarende perioder. Det skal dog bemærkes, at en medarbejder som udgangspunkt højst kan være på fordeling i 13 uger, men at der kan søges om forlængelse. Såfremt medarbejderne ønsker at benytte fordelingsperioderne til kursusaktivitet/efteruddannelse, kan det være en fordel, at virksomheden planlægger fordelingen i sammenhængende perioder/uger.

Forplejning:

Der er mulighed for at bestille forplejning til dine medarbejdere under kurset:
  • Morgen: Rundstykke m/smør, ost og marmelade, kaffe/the, wienerbrød
  • Formiddag: 1 frugt, 1 kildevand
  • Frokost: 3 høj smørrebrød, 1 lun ret, 1 sodavand
  • Eftermiddag: Kaffe/the, kage
Pris pr. deltager/dag: 185,- kr.
Kontakt en uddannelseskonsulent på 66 13 66 70, hvis du vil vide mere om afskedigelse, fritstilling eller fordeling.