Vi er din vej til efteruddannelse

Vi er din vej til efteruddannelse

Kurser for ledige og arbejdsmarkedet

AMU er forkortelsen for ArbejdsMarkedsUddannelser.

AMU's primære formål er, at medvirke til at skabe et velfungerende arbejdsmarked. AMU blev skabt i 1960. De ufaglærte både ledige og beskæftigede, skulle tilbydes korte erhvervsrettede kurser. I 1966 blev opgaven udvidet til også at omfatte efteruddannelse af faglærte. AMU-kurserne udbydes af selvejende institutioner f.eks. AMU-centre, tekniske skoler m.f..

AMU er specialiseret i at uddanne voksne ufaglærte - både ledige og dem, der allerede er på arbejdsmarkedet. Kurset tager udgangspunkt i kursistens aktuelle arbejdssituation. Klasseundervisning er mere eller mindre afløst af læring i værksteder, som ligner virksomhedens arbejdsforhold. Hvert år deltager ca. 250.000 voksne i AMU-kurser. Halvdelen af dem er ansatte, som har folkeskolen som eneste uddannelse. Lidt over halvdelen af kursisterne er i arbejde, resten er arbejdssøgende.

AMU tilbyder kurser indenfor stort set alle fag, industrier og serviceydelser. Et par eksempler kunne være kurser inden for fødevareproduktion, transportsektoren, metalindustrien, IT og personaleudvikling. Stort set alle fag og industrier er dækket ind under AMU-kurser.

Læs mere i menuen om dine muligheder som dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager.