Bliv lastbilchauffør

Bliv lastbilchauffør

- en fremtid med gods i

Bliv buschauffør

Bliv buschauffør

- ryk helt frem i bussen

Krancertifikat

Krancertifikat

- nå nye højder i dit arbejdsliv

Truckcertifikat

Truckcertifikat

- få et løft der kan bruges til noget

Transport og lager

Vi hjælper dig godt på vej

Transport og lager er erhvervsområder i vækst. Samtidig er konkurrence og krav til kvalitet, tid og pris øget. Der er derfor høj efterspørgsel på veluddannede og motiverede medarbejdere, som kan levere den rette service og kvalitet. Hertil kommer national og international lovgivning om certifikater og dokumentation.

AMU-Fyn har kurser og uddannelser, der kan hjælpe dig eller din virksomhed med at kvalificere dig til opgaven. I et trygt og professionelt undervisningsmiljø med dygtige undervisere, sørger vi for, at du bliver klædt godt på til fremtidens opgaver med lige netop det du ønsker.

Vi er eksperter i kurser og efteruddannelser på transportområdet. Vores målgruppe er bred, og vi er vant til at have kursister med forskellig etnicitet, forudsætninger og behov. Vores store transportcenter er placeret i Odense.

På AMU-Fyn bliver du parat til at løse nye arbejdsopgaver i virksomheden eller hjulpet på vej til en ny og spændende fremtid på arbejdsmarkedet. 

Generelt om vores kursus- og uddannelsesudbud inden for transport og lager:

 • Alle kurser og uddannelser repræsenterer et uddrag af godkendte uddannelseselementer/plankurser
 • Indholdet i kursusudbuddet har national og grænseoverskridende værdi
 • Erhvervsområdets godkendte plankurser har alle meritværdi, som kan overføres til voksenerhvervsuddannelserne for erhvervsområdet under erhvervsuddannelsesloven
 • Udvikling og tilpasning af vores kurser og chaufføruddannelser foregår i et samspil mellem bruger, udbyder samt efteruddannelsesudvalgene under Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR)
 • Kursusafviklingen foregår efter mål- og rammestyring, gennemført i samarbejde med udvalgte faglærere, som er trænet og godkendte af efterudannelsesudvalgene under Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR)

Er du i tvivl om, hvilken chaufføruddannelse, du skal vælge, eller har du spørgsmål vedrørende stort kørekort, er du altid velkommen til at kontakte os.

Lovpligtige kurser

Vidste du, at der er en del kurser, som jf. lovgivning er lovpligtige?
Se vores lovpligtige kurser i listen nedenfor, eller kontakt os hvis du har spørgmål på tlf. 6613 6670 / amu-fyn@amu-fyn.dk.
Buskørekort
Se kurser
EU direktiv bus
Se kurser
EU Direktiv Gods
Se kurser
Farligt Gods
Se kurser
Full Service
Se kurser
Lastbilkørekort og vogntog
Se kurser
Taxikørekort (BAB kurser)
Se kurser
Teleskoplæsser
Se kurser
Truckcertifikat
Se kurser
Vintertjeneste
Se kurser

FAQ - Transport

AMU-Fyn er din samarbejdspartner på Fyn. Vores store transportafdeling ligger i Odense. Hos os kan du tage kørekort til bl.a. lastbil, vogntog, bus, taxi, teleskoplæsser, truck og kran. Herudover kan du også tage kurser inden for lager, EU-efteruddannelse, farligt gods, vintertjeneste og varebil. Vores kursussekretærer sidder klar til at hjælpe dig videre. Kontakt os gerne på tlf. 6613 6670 eller amu-fyn@amu-fyn.dk. 
Er du ledig og deltager på 6 ugers jobrettet uddannelse, er det dig selv, der betaler disse udgifter.
Er du i arbejde eller selvforsørgende, er det dig selv eller din arbejdsgiver, der betaler disse udgifter.
 • Lægeerklæring (Bus – Lastbil – Taxi)
   Det er forskelligt, hvor meget lægerne opkræver for en lægeerklæring, men regn med mellem kr. 300,00 og kr. 600,00

 • Køreprøvegebyr (Lastbil – Vogntog)
   Kr.1.000,00 – hvis man dumper, skal der betales gebyr igen.

 • 2 x Køreprøvegebyr (Bus)
   Kr. 2 x 1000,00 – hvis man dumper, skal der betales gebyr igen.

 • Udstedelse af EU-bevis (Bus – Lastbil)
   Kr. 130,00

 • Chaufførkort (Taxi)
   Kr. 800,00

 • Varebilschaufføruddannelsesbevis
   Kr. 500,00
Du skal være 21 år og have B-kørekort.
Du skal være fyldt 21 år på tidspunktet for aflæggelse af de afsluttende prøver og have haft kørekort til kategori B i mindst 3 år.
Du skal være 24 år og have kørekort til kat. B.
Er du under 24 år ring, er du velkommen til at kontakte AMU-Fyn og høre om dine muligheder - tlf. 66 13 66 70.
Du skal have BAB kursus, hvis du skal køre offentlig servicetrafik (flextrafik).

Der er 3 BAB-kurser:
Introduktion til offentlig servcietrafik
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer
Befordring af fysisk handicappede passagerer
Lægeattesten må ved ansøgningens indlevering ikke være over seks måneder gammel og ved udstedelsen af kørekortet ikke over et år og ni måneder gammel.

Seneste nyt

20 / 08 / 2020

Nye regler tilgodeser ledige på 6 ugers jobrettet uddannelse

Ny politisk aftale betyder, at ledige kan starte på udvalgte AMU-kurser fra...

Læs mere
07 / 02 / 2020

Særlig udgave af den obl. 3 dages arbejdsmiljøuddannelse

AMU-Fyn og ARBEJDSMILJØEksperten har i samarbejde udviklet en særlig version af...

Læs mere
Brochurer