Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Krancertifikat

Nå nye højder i dit arbejdsliv

Med kranbasis må du køre travers og portalkraner, uanset størrelse. Hvis du har teleskoplæssercertifikat i forvejen, må du med kranbasis, betjene teleskoplæssere der er indrettet som kran, uanset maskinens størrelse.

Med mobile kraner 8-30 TM og et gyldigt kørekort, må du betjene alle typer af mobile kraner der har et maksimalt løftemoment på under 30 TM.

Vil du kunne udføre normalt forekommende kranopgaver? Tag dit krancertifikat på AMU-Fyn

Ønsker du at forfølge en karriere inden for kranbetjening og øge dine beskæftigelsesmuligheder inden for bygge- og anlægssektoren? Så er muligheden for at tage et krancertifikat ved AMU-Fyn værd at overveje. AMU-Fyn tilbyder en række kvalitetsuddannelser inden for kranbetjening, der kan give dig de nødvendige færdigheder til at operere forskellige typer kraner, sikkert og effektivt

Mobile kraner, kraner på lastbiler og teleskoplæssere

AMU-Fyn tilbyder uddannelser inden for kranbetjening, der dækker forskellige typer kraner, herunder kraner mobile kraner / mobilkraner, lastbilmonterede kraner og teleskoplæssere. Dette giver dig mulighed for at specialisere dig inden for den specifikke type kran, der passer bedst til dine karrieremål og jobkrav. Kranen er dit tekniske hjælpemiddel, som kan hjælpe med at lette dine byrder samt personløft. Med et kursus fra AMU-Fyn kan du arbejde sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med forskellige typer kraner.

Gyldighed af krancertifikater

Et erhvervet krancertifikat, gælder som udgangspunkt resten af livet. Dog kan man af helbredsmæssige årsager, ligesom ved kørekort, miste retten til at føre en kran.

Nyt_billede_til_inkaldelse

Der er brug for dig og dit krancertifikat

Travers og portalkraner anvendes ofte i industrien, eksempelvis har Lindø Industripark mange af disse typer kraner i brug i hverdagen.  

Mobile kraner bruges også oftere og oftere og mange steder de mobile kraner helt uundværlige for arbejdets udførelse. Der er brug for folk, der kan føre mobile kraner med forskellig løfteevne. På byggepladsen ser man mere og mere teleskoplæssere. Dette er en meget fleksibel løsning, da der hurtigt kan skiftes om til gafler eller personløft. Opgaverne med lastbilkraner er meget forskellige. De spænder fra montage- og transportopgaver for byggeriet, transport og håndtering af materialer til anlæg, af- og pålæsning samt transport af stykgods, mv.

Som kranfører har du typisk flere forskellige transport- og løfteopgaver på en arbejdsdag, og du vil arbejde på skiftende arbejdspladser, alt efter hvor lastbilkranen er bestilt til at udføre kranopgaver. Du vil derfor meget ofte arbejde sammen med medarbejdere fra andre virksomheder.

Som lastbilkranfører er du meget ofte din egen arbejdsleder, hvor du planlægger udførelsen af arbejdet - herunder eftersyn - sammen med den ansvarlige på arbejdspladsen. Der er derfor tale om et job, som kræver megen selvstændighed og at du som minimum kan udføre normalt forekommende kranopgaver.

Skal du være kranfører?

På et kursus, hvor du tager dit krancertifikat, lærer du, hvordan man betjener kraner. Du lærer om korrekt anvendelse, risici forbundet med arbejdet, brug af korrekt anhugningsgrej, forskellige underlags betydning, tyngdepunktets placering på forskellige objekter. Du lærer om forskellen på krantyper som mobile kraner, lastbilmonterede kraner, trailermonterede kraner, teleskoplæsser. du lærer også om almindeligt vedligehold og brug - herunder eftersyn.

Kranuddannelsen på AMU-Fyn - en af de arbejdsmiljøfaglige uddannelser

På AMU-Fyn lægger vi stor vægt på sikkerheden. Du vil lære meget om at udføre arbejdet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, således at uheld og skader kan forebygges.

Vi arbejder helt fra bunden, så det er absolut ingen hindring, at du er helt uerfaren med kraner. Vi har meget erfaring med at håndtere ord-, og talblindhed på en personlig og omsorgsfuld undervisning, der tager hensyn til kursistens eventuelle udfordringer.

Hvis blot du opfylder arbejdstilsynets kvalifikationskrav og er helbredsmæssigt egnet, så skal vi gøre vores bedste for at du kommer godt igennem kurset og bliver kranfører.

FAQ - Kran

Nej, det kan du ikke, da kurset Mobile kraner > 8-30 tm. med integreret kranbasis er adgangsgivende for kurset "Mobile kraner over 30 tm.
Med et kran D certifikat kan du betjene en lastbilmonteret kran med løftemoment på op til 25 tm. 
 Husk, at du altid kun må løfte det antal tm. som det fremgår af dit certifikat (nogle går kun til 18 tm).
Et kran certifikat på en AMU-uddannelse er et dokument, der beviser, at en person har gennemført en uddannelse inden for kranbetjening på en ArbejdsMarkedsUddannelse (AMU). Det giver ret til at operere forskellige typer kraner inden for de fastsatte rammer og sikkerhedsbestemmelser.

For at opnå et krancertifikat på en AMU-uddannelse skal du tilmelde dig en relevant AMU-uddannelse inden for kranbetjening. Du skal derefter deltage i undervisningen og bestå de nødvendige prøver og evalueringer. Når du har opfyldt alle kravene, vil du modtage dit krancertifikat.
Kravene kan variere, men generelt kræver de fleste AMU-uddannelser inden for kranbetjening, at deltagerne er fyldt 18 år.  Det er vigtigt at tjekke de specifikke krav for den uddannelse, du er interesseret i. Det er også vigtigt at tjekke, hvilken type maskine, du skal bruge som dit tekniske hjælpemiddel.

Er det f.eks. mobile kraner, skal du være opmærksom på, hvor meget kranen må løfte i tonsmeter (TM). Så det kan være en godt at vide noget om den konkrete mobile kran, som du skal betjene.
Ja, krancertifikater, der er opnået gennem AMU-uddannelser, er generelt anerkendt på arbejdsmarkedet. De viser, at du har modtaget træning og har de nødvendige færdigheder til at betjene kraner sikkert og effektivt. Dog kan kravene variere afhængigt af specifikke job og arbejdsgivere. 

For at lære at betjene en kran, herunder foretage glidende transport, kan du deltage i en specialiseret uddannelse inden for kranbetjening. Denne uddannelse giver dig de nødvendige færdigheder og sikkerhedsforanstaltninger for at arbejde som kranoperatør sikkert og effektivt. Det gælder både for stationære og mobile kraner. På AMU-Fyn lærer du at udføre kranarbejde i henhold til arbejdstilsynets bestemmelser herom

Nej. Men det er dog vigtigt at holde sig orienteret omkring ændringer i lovgivning etc. 

Integreret kranbasis betyder, at kurset indeholder ”kranbasis”. Kranbasis er grundskolen inden for kran. Visse typer kraner kræver kun kranbasis, f.eks. travers og portal-kraner. 

Se relevante kurser

Relaterede filer