Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Krancertifikat

Nå nye højder i dit arbejdsliv

Med kranbasis må du køre samtlige travers og portalkraner der findes, uanset størrelse.Hvis du har teleskoplæssercertifikat i forvejen, må du med kranbasis, betjene teleskoplæssere der er indrettet som kran, uanset maskinens størrelse.

Med mobile kraner 8-30 TM og et gyldigt kørekort, må du betjene alle typer af mobile kraner der har et maksimalt løftemoment på under 30 TM.

Vil du kune udføre normalt forekommende kranopgaver? Tag dit krancertifikat på AMU-Fyn

Ønsker du at forfølge en karriere inden for kranbetjening og øge dine beskæftigelsesmuligheder inden for bygge- og anlægssektoren? Så er muligheden for at tage et krancertifikat ved AMU-Fyn værd at overveje. AMU-Fyn tilbyder en række kvalitetsuddannelser inden for kranbetjening, der kan give dig de nødvendige færdigheder til at operere forskellige typer kraner sikkert og effektivt.

Mobile kraner, kraner på lastbiler og teleskoplæssere

AMU-Fyn tilbyder uddannelser inden for kranbetjening, der dækker forskellige typer kraner, herunder kraner med integreret kranbasis, mobile kraner / mobilkraner, kraner på lastbiler og teleskoplæssere. Dette giver dig mulighed for at specialisere dig inden for den specifikke type kran, der passer bedst til dine karrieremål og jobkrav. Kranen er dit tekniske hjælpemiddel, som kan hjælpe med at lette dine byrder samt personløft. Med et kursus fra AMU-Fyn kan du arbejde sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med forskellige typer kraner.

Gyldighed af krancertifikater

Det er vigtigt at forstå gyldigheden af de krancertifikater, du opnår gennem AMU-Fyn. Disse certifikater er normalt gyldige i en begrænset periode og kræver periodisk opdatering for at sikre, at du forbliver opdateret med de seneste sikkerhedsstandarder og bedste praksis inden for kranbetjening. Gyldighedsperioden kan variere afhængigt af det specifikke certifikat og gældende nationale eller regionale regler.
Ved at deltage i efteruddannelseskurser og vedligeholde dit krancertifikat kan du fortsat bevise dine kompetencer og forbedre dine jobmuligheder inden for kranbetjening. AMU-Fyn kan også hjælpe dig med at finde opdateringskurser for at sikre, at dit certifikat forbliver gyldigt.

Nyt_billede_til_inkaldelse

Der er brug for dig og dit krancertifikat

Travers og portalkraner anvendes ofte i industrien, eksempelvis har Lindø Industripark mange af disse typer kraner i brug i hverdagen. Nogle af disse kraner kalder man også kraner med integreret kranbasis.
Mobile kraner bruges også oftere og oftere og mange steder de mobile kraner helt uundværlige for arbejdets udførelse. Der er brug for folk, der kan føre mobile kraner med forskellig løfteevne.
På byggepladsen ser man mere og mere teleskoplæssere. Dette er en meget fleksibel løsning, da der hurtigt kan skiftes om til gafler eller personløft.
Opgaverne med lastbilkraner er meget forskellige. De spænder fra montage- og transportopgaver for byggeriet, transport og håndtering af materialer til anlæg, af- og pålæsning samt transport af stykgods, mv. Som kranfører har du typisk flere forskellige transport- og løfteopgaver på en arbejdsdag, og du vil arbejde på skiftende arbejdspladser, alt efter hvor lastbilkranen er bestilt til at udføre kranopgaver. Du vil derfor meget ofte arbejde sammen med medarbejdere fra andre virksomheder.
Som lastbilkranfører er du meget ofte din egen arbejdsleder, hvor du planlægger udførelsen af arbejdet - herunder eftersyn - sammen med den ansvarlige på arbejdspladsen. Der er derfor tale om et job, som kræver megen selvstændighed og at du som minimum kan udføre normalt forekommende kranopgaver.

Skal du være kranfører?

På et kursus, hvor du tager dit krancertifikat, lærer du, hvordan man fører kraner. Du lærer om korrekt anvendelse, risici forbundet med arbejdet, brug af korrekt hejsetilbehør, forskellige underlags betydning, tyngdepunktets placering på forskellig objekter. Du lærer om forskellen på krantyper som mobile kraner, lastbilmonterede kraner, kraner med integreret kranbasis, trailermonterede kraner, teleskoplæsser. du lærer også om almindeligt vedligehold og brug - herunder eftersyn.

Kranuddannelsen på AMU-Fyn - en af de arbejdsmiljøfaglige uddannelser

På AMU-Fyn lægger vi stor vægt på sikkerheden. Du vil lære meget om at udføre arbejdet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, således at uheld og skader kan forebygges. Vi arbejder helt fra bunden, så det er absolut ingen hindring, at du er helt uerfaren med kraner.
Vi har meget erfaring med at håndtere ord-, og talblindhed på en personlig og omsorgsfuld undervisning, der tager hensyn til kursistens eventuelle udfordringer. Hvis blot du opfylder arbejdstilsynets kvalifikationskrav og er helbredsmæssigt egnet, så skal vi gøre vores bedste for at du kommer godt igennem kurset og bliver kranfører.

FAQ - Kran

Nej, det kan du ikke, da kurset Mobile kraner > 8-30 tm. med integreret kranbasis er adgangsgivende for kurset "Mobile kraner > 30 tm.
Med et kran D certifikat kan du betjene en lastbilmonteret kran gældende fra 8 tm. til og med 30 tm. Husk, at du altid kun må løfte det antal tm., som det fremgår af dit certifikat.
Når du tager kurset Mobile kraner 8 - 30 tm. inkl. kranbasis får du samtidig også et kran C certifikat, som gælder til travers- og portalkraner.
Et kran certifikat på en AMU-uddannelse er et dokument, der beviser, at en person har gennemført en uddannelse inden for kranbetjening på en ArbejdsMarkedsUddannelse (AMU). Det giver ret til at operere forskellige typer kraner inden for de fastsatte rammer og sikkerhedsbestemmelser.

For at opnå et krancertifikat på en AMU-uddannelse skal du tilmelde dig en relevant AMU-uddannelse inden for kranbetjening. Du skal derefter deltage i undervisningen og bestå de nødvendige prøver og evalueringer. Når du har opfyldt alle kravene, vil du modtage dit krancertifikat.

Kravene kan variere, men generelt kræver de fleste AMU-uddannelser inden for kranbetjening, at deltagerne er fyldt 18 år og har en relevant grunduddannelse eller erfaring inden for bygge- og anlægsbranchen. Det er vigtigt at tjekke de specifikke krav for den uddannelse, du er interesseret i. Det er også vigtigt at tjekke, hvilken type maskine, du skal bruge som dit tekniske hjælpemiddel. Er det f.eks. mobile kraner, skal du være opmærksom på, hvor meget kranen må løfte i tons/meter (TM). Så det kan være en godt at vide noget om den konkrete mobile kran, som du skal betjene.

Ja, krancertifikater, der er opnået gennem AMU-uddannelser, er generelt anerkendt på arbejdsmarkedet. De viser, at du har modtaget træning og har de nødvendige færdigheder til at betjene kraner sikkert og effektivt. Dog kan kravene variere afhængigt af specifikke job og arbejdsgivere.

For at lære at betjene en kran, herunder foretage glidende transport, kan du deltage i en specialiseret uddannelse inden for kranbetjening. Denne uddannelse giver dig de nødvendige færdigheder og sikkerhedsforanstaltninger for at arbejde som kranoperatør sikkert og effektivt. Det gælder både for stationære og mobile kraner. På AMU-Fyn lærer du at udføre kranarbejde i henhold til arbejdstilsynets bestemmelser herom.

Ja, kran-certifikater, der er opnået på AMU-uddannelser, kan have en begrænset gyldighedsperiode. Det er vigtigt at opdatere dit certifikat gennem regelmæssig efteruddannelse og evaluering for at sikre, at du forbliver opdateret med de seneste sikkerhedsstandarder og bedste praksis inden for kranbetjening. Kravene for opdatering kan variere fra land til land og region til region.

Integreret kranbasis refererer til en omhyggeligt planlagt og konstrueret struktur eller platform, der er indbygget eller integreret i en bygning eller et anlæg med det formål at understøtte kranen. En integreret kranbasis fungerer som en stabil og sikker fundament for kranen, hvilket er afgørende for at sikre, at kranen kan arbejde effektivt og sikkert. Integreret kranbasis er ofte designet til at modstå de specifikke belastninger, som kranen vil påføre strukturen, og den indebærer normalt omhyggelig ingeniørarbejde for at opfylde sikkerheds- og funktionalitetskravene. Dette sikrer, at kranen kan udføre opgaver som løft og flytning af tunge byrder på en pålidelig og sikker måde inden for det pågældende arbejdsområde. Integreret kranbasis betyder altså, at kranen er stabil i sig selv, uden ekstra støttende foranstaltninger. Det kan f.eks. være på mobile kraner, når de er opstillet korrekt.

Se relevante kurser