Se øvrige kurser

Se øvrige kurser

Førstehjælp og brandbekæmpelse

Hvad omfatter kurserne?

Et førstehjælpskursus klæder dig på til at hjælpe andre ved ulykker, eller hvis nogen kommer til skade. AMU-Fyn tilbyder målrettede førstehjælpskurser og forebyggelseskurser, som er tilrettet deltagere med forskellige behov for førstehjælpskurser.

Førstehjælpskursus for medarbejdere

Vores førstehjælpskursus for medarbejdere har fokus på at give deltagerne elementære færdigheder i nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering.

Kursusforløbet kan suppleres af kurset i håndtering af uheld og ulykker. Her lærer medarbejdere at tage ansvar for sikkerhedsmæssig håndtering af uheld og ulykker på korrekt vis, hvis de skulle opstå. Efter kurset vil de være i stand til at iværksætte alarmering af internt og eksternt beredskab, stoppe/begrænse uheld og ulykker i henhold til procedurer og planer samt bidrage til livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Førstehjælpskursus til kørekort

Er du i gang med at tage et kørekortet, og skal du i den forbindelse på et førstehjælpskursus? På vores færdselsrelaterede førstehjælpskursus kan du få et kursusbevis, så du kan komme et skridt tættere på at få et kørekort. Vær dog opmærksom på, at førstehjælpsbeviset kun er gyldigt i et år efter udstedelse.

Få skræddersyet et førstehjælpskursus

Det kan variere, hvad man gerne vil have ud af et førstehjælpskursus. Derfor kan vi sammensætte et kursusforløb til dig, så dine behov for et førstehjælpskursus imødekommes. Kontakt os for at høre mere om et skræddersyet kursus i førstehjælp.


Test din viden i førstehjælp

Du kan teste din viden i førstehjælp for at vurdere, hvor om du vil være i stand til at hjælpe en tilskadekommen. Prøv AMU-Fyn's Quicktest i førstehjælp [her].

Se relevante kurser