Vi er din vej til efteruddannelse

Vi er din vej til efteruddannelse

VEU-godtgørelse

Som virksomhed kan du få godtgørelse for den tid, dine medarbejdere er på kursus hos os. Det hedder VEU-godtgørelse og indeholder både en godtgørelser for timerne og et tilskud til befordring. 

VEU-godtgørelsen betales af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), så du har som virksomhed selv været med til at finansiere ordningen. 

Du søger om støtten på virk.dk, hvor du også kan læse mere om regler for VEU-godtgørelse. 

Læs og søg om VEU her: