Lager

Vi tilbyder en række kurser for dig, som arbejder eller gerne vil arbejde med lager og logistik. Når du har gennemført de grundlæggende kurser, kan du varetage forskellige stillinger inden for branchen. Du har også mulighed for at specialisere dig i sikkerhed, lagerøkonomi med mere.

Kommende AMU Kurser i Lager

Kurser uden oprettede hold

Kontakt skolen på tlf. 66 13 66 70 for yderligere oplysninger..

Lager

Hvad lærer du på vores lageruddannelser? 

Vi tilbyder en række forskellige uddannelser i lager og logistik, men det er vigtigt, at du starter med et af kurserne "Manuel lagerstyring" eller "Lagerstyring med IT", så du har den nødvendige baggrundsviden, inden du tager de efterfølgende kurser. 

Når du har taget en grunduddannelse i lager og logistik hos os, kan du udføre lagerstyring samt plukning, placering, afsendelse og modtagelse af varer. Efter de indledende kurser kan du specialisere dig i for eksempel lagerøkonomi eller farligt gods. På den måde kan du opbygge en stærk faglig profil inden for lager området og åbne op for nye karrieremuligheder. 

Lager og logistik uddannelserne varer fra 2-5 dage, og de er gratis for AMU's målgruppe (bortset fra en mindre deltagerbetaling). Kurserne afholdes som åbnekurser med løbende indtag, derfor vil der sjældent være ventetid til kursusstart.

Typiske arbejdsopgaver inden for lager og logistik 

Forskellige varer og gods kræver forskellig håndtering. Derfor er det din faglige profil, som afgør, hvilke arbejdsopgaver du får. De kan for eksempel være: 

  • Plukning, pakning og afsendelse af varer 
  • Styring af lagerets beholdning via IT-systemer 
  • Beregning af lagerøkonomiske nøgletal 
  • Kundebetjening 
  • Indretning af lageret 
  • Håndtering og forsendelse af farligt gods 

DET ER VIGTIGT!!!

... at du starter med et af kurserne "Manuel  lagerstyring" eller "lagerstyring med IT", således at du har den rette baggrundsviden for de efterfølgende kurser.

"Lagerstyring med IT grundlæggende" kommer først senere, og er et forkert sted at starte.

Uddannelserne varer fra 2-5 dage og er gratis for AMU's målgruppe (bortset fra en mindre deltagerbetaling). Og husk: Kurserne afholdes som åbne kurser med løbende indtag . Få mere at vide om det faglige og hør, hvornår du kan begynde. Ring til uddannelsessekretær Helle Martinussen på tlf. 6613 6670.

Hvis du vi vide mere om vores lager og logistik uddannelser, er du meget velkommen til at ringe til os på tlf. 6613 6670 eller læse mere om dine konkrete muligheder herunder:

- Du kan vælge mellem følgende, som ALLE afvikles på vores åbne lagerkurser:

Manuel lagerstyring

Varighed 2 dage
Beskrivelse af arbejdsgange/-funktioner på et lager.

Lagerstyring med IT

Varighed 3 dage
Brancheprogram i lagerstyring. Grundlæggende.

Stregkoder og håndterminaler

Varighed 2 dage
Brancheprogram i lagerstyring. Trin 1.

Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner

Varighed 5 dage
Brancheprogram i lagerstyring. Grundlæggende funktioner

Lagerstyring med it - udvidede funktioner

Varighed 5 dage
Brancheprogram i lagerstyring med e-handel.

Lagerøkonomi (uden Lagerstyringsprogram)

Varighed 5 dage
Kende faktorer der indvirker på lagerets økonomi.

Anvendelse af regneark til enkel beregning

Varighed 2 dage
Viden om anvendelsesmuligheder i dagligt arbejde med eks. varefortegnelser.

Enhedslaster

Varighed 5 dage
Hvordan pakker vi bedst muligt og udnytter
pladsen optimalt.

Konflikthåndtering

Varighed 3 dage
Hvordan afværger vi konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde.

Indskrivning og formatering af mindre tekster

Varighed 2 dage
Oprette, åbne, gemme og lukke filer i eksisterende filstruktur og bruge tekstbehandlingsprogrammets søgefunktion.

Time, sags- og ressourcestyring

Varighed 3 dage
Du lærer at arbejde med time, sags- og ressourcestyring.

Lagerindretning og lagerarbejde

Varighed 3 dage
Du arbejder med de grundlæggende regler for lagerindretning bl.a. sikkerhed, køregange, reoler samt emballering og opbygning af varer på paller.

Opbevaring og forsendelse af farligt gods

Varighed 5 dage
Faget beskæftiger sig med seperation, oplagring og emballering af farligt gods, med stoffers faretyper og forskellige risici.

Reolsikkerhed

Varighed 1 dag
Hvilke regler gælder for reoler? Hvad skal vi tjekke for at de er sikre og lovlige.

  

 

Helle Martinussen

Kursussekretær

hm@amu-fyn.dk

Tlf.: 63 13 53 85

Helle Martinussen

Karin Kjerside Sørensen

Uddannelseskonsulent

kks@amu-fyn.dk

Tlf.: 22 10 41 11

Karin Kjerside Sørensen

Brochurer

Sikker adfærd - nul arbejdsulykker, for lagermedarbejdere og truckfører

Sikker adfærd for lagermedarbejdere truckførere - sikker adfærd - nul arbejdsulykker

Reolsikkerhed

Reolsikkerhed 10380319.pdf

Lager - åbne kurser

Lager åbne kurser

Oplagring og forsendelse af farligt gods

Oplagring og forsendelse med farligt gods

Jobrettet lagerpakke for ledige

Jobrettet pakke lager