Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Lager

Få nye kompetencer på hylden

AMU-Fyn tilbyder en række forskellige uddannelser i lager og logistik. Det er dog vigtigt, at du starter med et af kurserne "Manuel lagerstyring" eller "Lagerstyring med IT", så du har den nødvendige baggrundsviden, inden du tager de efterfølgende kurser.

Når du har taget en grunduddannelse i lager og logistik hos os, kan du udføre lagerstyring samt plukning, placering, afsendelse og modtagelse af varer. Efter de indledende kurser kan du specialisere dig i for eksempel lagerøkonomi eller farligt gods. På den måde kan du opbygge en stærk faglig profil inden for lager området og åbne op for nye karrieremuligheder.

Lager og logistik uddannelserne varer fra 2-5 dage, og de er gratis for AMU's målgruppe (bortset fra en mindre deltagerbetaling). Kurserne afholdes som åbne kurser med løbende indtag, derfor vil der sjældent være ventetid til kursusstart.

Nedenfor fortæller uddannelseskonsulent Karin Kjerside Sørensen om vores IGU - IntegrationsGrundUddannelse.

Typiske arbejdsopgaver inden for lager og logistik

Forskellige varer og gods kræver forskellig håndtering. Derfor er det din faglige profil, som afgør, hvilke arbejdsopgaver du får. De kan for eksempel være:

  • Plukning, pakning og afsendelse af varer
  • Styring af lagerets beholdning via IT-systemer
  • Beregning af lagerøkonomiske nøgletal
  • Kundebetjening
  • Indretning af lageret
  • Håndtering og forsendelse af farligt gods

- Du kan vælge mellem følgende, som ALLE afvikles på vores åbne lagerkurser:

Lager_anbefalet_r__kkef__lge

Manuel lagerstyring

Varighed 2 dage
Beskrivelse af arbejdsgange/-funktioner på et lager.

Stregkoder og håndterminaler

Varighed 2 dage
Brancheprogram i lagerstyring. Trin 1.

Time, sags- og ressourcestyring

Varighed 3 dage
Du lærer at arbejde med time, sags- og ressourcestyring.

Lagerstyring med IT

Varighed 3 dage
Brancheprogram i lagerstyring. Grundlæggende.

Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner

Varighed 5 dage
Brancheprogram i lagerstyring. Grundlæggende funktioner

Lagerindretning og lagerarbejde

Varighed 3 dage
Du arbejder med de grundlæggende regler for lagerindretning bl.a. sikkerhed, køregange, reoler samt emballering og opbygning af varer på paller.

Lagerstyring med it - udvidede funktioner

Varighed 5 dage
Brancheprogram i lagerstyring med e-handel.

Opbevaring og forsendelse af farligt gods

Varighed 5 dage
Faget beskæftiger sig med seperation, oplagring og emballering af farligt gods, med stoffers faretyper og forskellige risici.

Lagerøkonomi (uden Lagerstyringsprogram)

Varighed 5 dage
Kende faktorer der indvirker på lagerets økonomi.

Sikkerhed ved anvendelse af lagerreoler

Varighed 1 dag
Hvordan medvirker du til, at anvendelsen af reolsystemer sker på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. 

Gaffeltruck certifikat B

Varighed 7 dage

Lastsikring og stuvning af gods

Varighed 3 dage
Hvordan gennemføres transporten, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld.

Enhedslaster

Varighed 5 dage
Deltagerne kan opbygge stykgods i varierende størrelser som enhedslaster samt opbygge og sikre forskellige former for enhedslaster på havne-, terminal- og lagerområdet.

Se relevante kurser