Fremtiden tilhører de kompetente

Fremtiden tilhører de kompetente

Kvalitet

Kursusevalueringer, værdigrundlag, undervisningsmiljø

- og alt det andet, som gør os til de bedste indenfor uddannelse af voksne mennesker.

Undervisningssektoren er konstant underlagt kontrol og bevågenhed for at opretholde den høje standard, som erhvervslivet efterspørger. Se bl.a. de resultater, som AMU-Fyn hidtil har nået for h.h.v. AMU og EUD.

Kvalitet_101x191