Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner

Hold

12-10-2022
Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner
AMU Fyn C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ
1 dag Daghold
13-10-2022
Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner
AMU Fyn C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ
1 dag Daghold
14-10-2022
Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner
AMU Fyn C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ
1 dag Daghold
Kort fortalt

Deltageren kan udføre vintertjeneste på grundlæggende niveau. Deltageren kan handle i forhold til kendskab til miljøbelastning og sikkerhed. Deltageren kan endvidere betjene plove og saltspredere påmonteret større traktorer og lastbiler over 3.500 kg.

Info om fag

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte der har/ønsker beskæftigelse i vognmandsvirksomheder, og som førere af lastbiler (kategori C) og traktorer udfører glatførebekæmpelse i form af snerydning og saltspredning på veje.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:
- Kendskab til miljøbelastning og sikkerhed
- Kendskab til forskellige typer snerydningsmateriel til fortov og stier
- Anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr
- Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led

Deltageren kan på baggrund af denne viden:
- Udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om snerydning
- Betjene plove og saltspredere, til større traktorer og lastbiler over 3.500 kg, beregnet til vejbaner.
- Udføre simple af- og påmontering af mindre plove, saltspredere og diverse udstyr

Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.
Uddannelsens indhold følger de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 49919 Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 1.327,75