Vi er din vej til efteruddannelse

Vi er din vej til efteruddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse

Med 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du vælge mellem en række kurser inden for et brancheområde. Se positivlisten her.

Tilmelding til pakker

For tilmelding til enkelte eller flere kurser kontakt kursusadministrationen.

Har du brug for hjælp til at vælge, er du altid velkommen til at kontakte vores Vejledningsværksted på telefon 63 135 149 / 63 135 150 – så vejleder vi dig.

6 ugers jobrettet uddannelse er målrettet ledige personer. Din uddannelsesbaggrund er dog afgørende for, om du kan få 6 ugers jobrettet uddannelse, når du bliver ledig. Se yderligere adgangskriterier nedenfor.

Adgangskriterier for 6 ugers jobrettet uddannelse

  • Du er ledig, dagpengemodtager og ufaglært
  • Eller du er ledig, dagpengemodtager og faglært
  • Eller du er ledig, dagpengemodtager og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse.

Hvornår kan du søge om 6 ugers jobrettet uddannelse?

Du kan søge om jobrettet uddannelse 5 uger efter din første dag som ledig. Perioden du kan tage uddannelse er dog afhængig af, om du er over eller under 25 år. Er du fyldt 25, har du 9 måneder af din ledighed til at gennemføre din jobrettede uddannelse. Er du under 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 6 måneder af din ledighed.

Vær dog opmærksom på, at påbegynder du en uddannelse i opsigelsesperioden, kan du fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, under forudsætning af, at kurserne er på positivlisten.

Se kurserne for ledige her

Fra 1. august 2020 er udvalgte kurser fritaget for 5 ugers karensperiode. Det vil sige, at du kan tage kurset fra første ledighedsdag. Se positivlisten over kurser fritaget for karens nedenfor.

Tilknyttet fil: positivlisten-til-6-ugers-jobrettet-uddannelse-uden-karens.pdf