Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

EU Direktiv bus

Efteruddannelse - Den nye model

Fra den 1. januar 2018 lancerede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en ny model for den obligatoriske efteruddannelse for erhvervschauffører. Denne model åbner mulighed for, at efteruddannelsen gennemføres i tre moduler af henholdsvis 2 + 2 + 1 dag(e):

 • Modul 1 som har en varighed af 2 dage og omfatter obligatorisk indhold
 • Modul 2 som har en varighed af 2 dage og omfatter brancherettet indhold
 • Modul 3 som har en varighed af 1 dage og omfatter valgfrit indhold

Alternativt kan efteruddannelsen gennemføres som hidtil i ét modul af 5 dages varighed:

Kurset har en varighed af 5 dage og omfatter en integreret "pakke" af obligatorisk, brancherettet og valgfrit indhold.

De moduler som indgår i den obligatoriske efteruddannelse skal sammensættes af kurser godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Husk at få certifikatet fornyet

Som hidtil skal alle nuværende og kommende erhvervschauffører gennemføre efteruddannelse hvert femte år. Efteruddannelse kan gennemføres enten i det land, hvor du har din sædvanlige bopæl, eller i det land du arbejder. Efteruddannelsen skal fortsat gennemføres inden for en periode på 12 måneder.

Chauffører bliver ikke indkaldt automatisk. Den enkelte chauffør eller arbejdsgiver skal derfor selv sørge for at melde sig til. Vi tilbyder at stå for indkaldelsen både første gang, og når certifikatet skal fornyes efter 5 år.

EU Efteruddannelsen afvikles i AMU regi, hvorfor der udbetales VEU-/løntabsgodtgørelse efter gældende regler. Kursusafgiften er 118 kr. om dagen. Virksomheder kan modtage løntabsgodtgørelse på 860,- kr. om dagen. Ud over kursusafgiften koster chaufføruddannelsesbeviset 155 kr. Uddannelsesbeviset, der ligner et kreditkort, er personligt og er udstyret med foto, der tages på skolen.

Lokale undervisningsplaner

Obligatorisk – Bus

48616 - EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del - 2,0 dage

Deltageren bliver ajourført i de nyeste regler og retningslinjer og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som buschauffør inden for følgende emner:

 • Færdselsregler
 • Regler for arbejdstid
 • Køre- og hviletidsregler
 • Trafiksikkerhed
 • Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi til overvågning af kørsel og køretøjer
 • Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker
 • Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan

Deltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for buschauffører, jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22.

 

48617 - Ajourføring for rutebuschauffører - 2,0 dage

På baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring i nyeste regler og standarder, kan deltageren udføre alm. forekommende chaufføropgaver i forbindelse med rutebuskørsel. Deltageren har fået opdateret sin viden om udførsel af rutebuskørsel og befordring af passagerer med størst mulig komfort.

Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer, der vedrører:

 • Kundeservice og konflikthåndtering
 • Kommunikation, herunder mikrofonbetjening
 • Trafikselskabernes kvalitetskrav
 • Billettering og regionale takstsystemer
 • Passagervenlig, sikker og skadefri kørsel
 • Sundhed og ergonomi, herunder forebyggelse af skader som følge af unødig belastning
 • Valgfri - Tværfaglig bus-gods

40065 - Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører - 1 dag

Deltageren kan håndtere følgende manøvrer med køretøj, der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring:

 • Baglæns kørsel omkring hjørner fx til læsseramper eller lignende ved brug af spejle og bakkamera således at farlige situationer og bagendekollisioner undgås
 • Indstille alle køretøjets spejle korrekt
 • Udføre korrekte højresving under påvirkning af distraktionsfaktorer
 • Aflæse orienterings- og advarselssystemer
 • Afværge uheld med modkørende trafikanter

Eller

42851 - Sikker adfærd - nul arbejdsulykker - 1 dag

Efter gennemført uddannelse kan deltageren, gennem teoriundervisning og praktiske øvelser/demonstrationer, udføre gods- og/eller personbefordring, udvisende en sikkerhedsmæssig adfærd, der tilstræber resultatet: Nul arbejdsulykker.

Derudover har deltageren kendskab til:

 • Regler gældende for arbejdsmiljø
 • De primære risici, som normalt forekommer inden for transporterhvervet
 • Forebyggelse af uheld og ulykker, herunder udvælgelse og anvendelse af de optimale personlige værnemidler, arbejdsstillinger og -procedurer.
 • Betydningen af virksomhedens fælles sikkerhedskultur og kan bidrage til etablering eller højnelse af denne, i forlængelse af - og i samarbejde med - virksomhedens sikkerhedsorganisation

Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer, der vedrører:

 • Kundeservice og konflikthåndtering
 • Kommunikation, herunder mikrofonbetjening
 • Trafikselskabernes kvalitetskrav
 • Billettering og regionale takstsystemer
 • Passagervenlig, sikker og skadefri kørsel
 • Sundhed og ergonomi, herunder forebyggelse af skader som følge af unødig belastning
 • Valgfri - Tværfaglig bus-gods

40065 - Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører - 1 dag

Deltageren kan håndtere følgende manøvrer med køretøj, der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring:

 • baglæns kørsel omkring hjørner fx til læsseramper eller lignende ved brug af spejle og bakkamera således at farlige situationer og bagendekollisioner undgås
 • indstille alle køretøjets spejle korrekt
 • udføre korrekte højresving under påvirkning af distraktionsfaktorer
 • aflæse orienterings- og advarselssystemer
 • afværge uheld med modkørende trafikanter

Eller

42851 - Sikker adfærd - nul arbejdsulykker - 1 dag

Efter gennemført uddannelse, kan deltageren gennem teoriundervisning og praktiske øvelser/demonstrationer, udføre gods- og/eller personbefordring, udvisende en sikkerhedsmæssig adfærd, der tilstræber resultatet: Nul arbejdsulykker.

Derudover har deltageren kendskab til regler gældende for arbejdsmiljø og kender de primære risici, som normalt forekommer inden for transporterhvervet og kan forebygge deraf følgende uheld og ulykker. Herunder udvælgelse og anvendelse af de optimale personlige værnemidler, arbejdsstillinger og -procedurer.

Endvidere kender deltageren betydningen af virksomhedens fælles sikkerhedskultur og kan bidrage til etablering eller højnelse af denne, i forlængelse af - og i samarbejde med - virksomhedens sikkerhedsorganisation.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 6613 6670.

Se relevante kurser

Relaterede filer