Personbefordring med bus

Kort fortalt

Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring.

Hold
06-12-2021
Personbefordring med bus
AMU Fyn C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ
30 dage Daghold
24-01-2022
Personbefordring med bus
AMU Fyn C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ
30 dage Daghold
07-03-2022
Personbefordring med bus
AMU Fyn C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ
30 dage Daghold
21-04-2022
Personbefordring med bus
AMU Fyn C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ
30 dage Daghold
30-05-2022
Personbefordring med bus
AMU Fyn C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ
30 dage Daghold
Løbende optag
Øvrige fagtimer TGB
AMU Fyn C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ
Daghold Åbent værksted
2 hold er skjult, klik her for at vise alle
Personbefordring med bus
Info om fag

Målgruppe: Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene bussen og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.

Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).

Deltageren kan jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport:
• Føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed for passagererne og færdselssikkerheden i øvrigt.
• Servicere forskellige kundebehov.
• Vurdere nødsituationer, og udføre livreddende førstehjælp.
• Anvende regler for personbefordring.

Deltageren har viden om:
• Reglerne for arbejdstid og køre- og hviletid
• Fysisk og psykisk sundhed

Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

Fagnummer: 40531 Personbefordring med bus Varighed 30 dage AMU-pris: DKK 3.780,00 Uden for målgruppe: DKK 33.621,00
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kontakt
AMU-Fyn's transportcenter, Tietgenbyen
Skriv en besked
Kursuspris
AMU:
DKK 3.780,00
Uden for målgruppe:
DKK 32.651,00