EU Direktiv bus

EU vedtog i 2003 et direktiv med krav om kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse af langt de fleste buschauffører i medlemslandene. Reglerne trådte i kraft i 2008, og hos AMU Fyn kan du tage alle de nødvendige kurser.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Sikker adfærd - nul arbejdsulykker

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teoriundervisning og praktiske øvelser/demonstrationer, udføre gods- og/eller personbefordring, udvisende en sikkerhedsmæssig adfærd, der tilstræber resultatet: Nul arbejdsulykker. Derudover har deltageren kendskab til regler gældende for arbejdsmiljø og kender de primære risici, som normalt forekommer inden for transporterhvervet og kan forebygge deraf følgende uheld og ulykker. Herunder udvælgelse og anvendelse af de optimale personlige værnemidler, arbejdsstillinger og -procedurer. Endvidere kender deltageren betydningen af virksomhedens fælles sikkerhedskultur og kan bidrage til etablering eller højnelse af denne, i forlængelse af - og i samarbejde med - virksomhedens sikkerhedsorganisation. Uddannelsen kan indgå i den lovpligtige efteruddannelse jf. Trafikstyrelsens regler.
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teoriundervisning og praktiske øvelser/demonstrationer, udføre gods- og/eller personbefordring, udvisende en sikkerhedsmæssig adfærd, der tilstræber resultatet: Nul arbejdsulykker.
Chauffører/transportmedarbejdere med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for kørselstilrettelæggelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere samt selvstændige vognmænd.

Kursus info

Kursusnummer
42851
Varighed
1 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.