Kommunikations-området

I rollen som medarbejder med kundekontakt eller interne kommunikationsopgaver er det vigtigt at have styr på sine kommunikative værktøjer. Hos AMU-Fyn udvikler vi medarbejderes kompetencer inden for kommunikationsområdet med fokus på kundeservice, samarbejde og konflikthåndtering.

Kommunikation i teams

Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke til at forbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams, herunder isolere og løse kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling. Deltageren kan forbedre egen kommunikation og derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige. Med henblik på at kunne formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation kan deltageren beskrive informationsstrømme i virksomheden. Deltageren kan desuden anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation.
På kurset lærer du at forbedre kommunikationen i en virksomhed og i teams. Du lærer at løse kommunikationsproblemer og omsætte information til handling.
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Kursus info

Kursusnummer
45366
Varighed
3 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.