Se kurser indenfor IT og personaleudvikling

Se kurser indenfor IT og personaleudvikling

Internet og E-mail

Hvad får du ud af kurserne?

Som medarbejder med administrative arbejdsopgaver er det ganske nyttigt at have kendskab til internettet og dets forskellige tjenester som e-mail- og kalendersystemer. Hos AMU-Fyn uddanner vi medarbejdere og ledige i at anvende internettet som informationskilde og i at koordinere og planlægge i e-mail og kalendersystemer i forbindelse med såvel intern som ekstern kommunikation.

Vi afvikler altid kurser i Internet og E-mail på vores åbne værksteder.

Koordinering og planlægning i e-mail- og kalendersystemer

Der ligger en masse praktisk arbejde i at være administrativ medarbejder. Ofte er man ansvarlig for koordinerings- og planlægningsopgaver i forbindelse med intern kommunikation og eksternt samarbejde. Det er derfor brugbart at have kendskab til, hvordan mail- og kalendersystemer fungerer.

På kurserne undervises du i, hvordan man sender og modtager mails, vedhæfter filer og strukturerer og arkiverer e-mails i forbindelse med såvel intern som ekstern kommunikation. Samtidig lærer du at formulere gode og læsevenlige mails og at benytte mailsystemets præmisser, herunder for eksempel at anvende links og autosvar. Kurserne sætter også fokus på hvordan man planlægger møde- og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet.

Redskaber til internettet som informationskilde

Gennem vores kurser kan du også blive bekendt med informationssøgning på internettet i forbindelse med udførelsen af din jobfunktion. Du lærer herunder at oprette hensigtsmæssige søgekriterier for at udvide eller indsnævre din søgning. Du lærer også om internettet som informationskilde for virksomheden i forbindelse med søgning af regler og bekendtgørelser, som har betydning for virksomhedens virke. I den forbindelse opnår du viden om loven om ophavsret, og om hvilket mulighedsrum det giver i forhold til udvælgelse og anvendelse af online materialer. 

Praktisk information om kursusforløbet

Du har mulighed for at starte fra bunden eller fortsætte derfra, hvor dit faglige niveau er nu.

Kursusforløbet kan afvikles særskilt for et hold eller som moduler på Åbent IT-Værksted, og det kan bestå af et enkelt modul eller sammensættes af flere moduler.

Se relevante kurser