Se kurser indenfor IT og personaleudvikling

Se kurser indenfor IT og personaleudvikling

Produktionsteknisk linie

Hvad får deltagerne ud af kurserne?

Der er sket en stor teknologisk udvikling inden for produktionsindustrien. Hvis man som moderne virksomhed gerne vil omstille sig til de nye teknologiske forandringer, er det vigtigt at prioritere udvikling af medarbejdernes teknologiske viden og kompetencer, så de er i stand til at tjene virksomheden mest hensigtsmæssigt.

På vores kurser opnår medarbejderne indsigt i nye teknologier, så de er i stand til at anvende dem i deres jobposition. Medarbejderne lærer også om metoder og redskaber til effektiv og kritisk udførsel af daglige operationelle områder i produktionsindustrien. På den måde kan de hjælpe med, at omfanget af uforudsigelig, tidskrævende og omkostningstung nedetid i produktionen reduceres. Med andre ord lærer medarbejderen at arbejde proaktivt og være selvevaluerende i det daglige.

På vores kurser uddannes medarbejderen bl.a. i:

  • Produktionsdataanalyse med fokus på anvendelse af Six Sigma og udarbejdelse af projektdefineringer efter Six Sigma.
  • Gennemløbstid og design med fokus på anvendelse af QRM-celler og MCT-måling.
  • Udarbejdelse af eSOP i forbindelse med fastholdelse af procedurer, arbejdsgange og instruktive processer i virksomheden.
  • LEAN værktøjer i forbindelse med vedligeholdelse og kortlægning af værdistrømme og support i produktionen.
  • Kanban-styring med fokus på beregning af gennemløbstider, lagerstørrelser, materialebehov og anvendelse af grundlæggende kanban-styringsprincipper.
  • Fejlforebyggelse med fokus på anvendelse af Poka-Yoke til søgning og løsning af fejl i produktionen.
  • Kvalitetsstyring med fokus anvendelse af 5-S modellen og TQM som værktøj til udvælgelse af de rigtige løsninger.

Få sammensat et kursusforløb

Det er varierende, hvilke behov og ønsker, virksomheder har for medarbejderudvikling. Af den grund sammensættes kursusforløbet efter virksomhedens og den enkelte medarbejders behov og ønsker for efteruddannelse. Kursusforløb kan bestå af et eller flere kurser.

Hvis du ønsker nærmere information om kurserne eller kursustilmelding, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 6613 6670.

Se relevante kurser