Se kurser indenfor IT og personaleudvikling

Se kurser indenfor IT og personaleudvikling

Kvalitetsområdet

Hvad får du ud af kurserne på kvalitetsområdet?

I takt med den teknologiske udvikling i samfundet er der kommet nye teknologiske muligheder for virksomheder, som gør det nemmere at sikre og styre kvalitet i arbejdsprocesser og opgaveløsning.

Hos AMU-Fyn gør vi medarbejdere i stand til at anvende nye teknologibaserede metoder og redskaber i forbindelse med kvalitetssikring og -styring. Vores kurser lærer dig, hvordan du anvender digitale værktøjer til den praktiske kvalitetssikring- og styring. Du lærer også, hvordan du vedligeholder og forbedrer arbejdet med virksomhedens kvalitetsmålsætninger, så du kan medvirke til at løse kvalitetsproblemer.

Kurserne har også fokus på kvalitet ved gruppesamarbejde. Her lærer du om effektivt samarbejde under problem- og konfliktløsning, så at du kan være med til at sikre overensstemmelse mellem din arbejdsgruppe og virksomhedens mål.

Hvilke kurser kan vi tilbyde inden for området?

Hvert enkelte kursus har til formål at give dig dybdegående indsigt i et specifikt fokusområde. Derfor tager dit kursusforløb udgangspunkt i dine konkrete behov og ønsker for efteruddannelse.

Vores primære fokusområder:

  • Gruppesamarbejde med fokus på effektivt samarbejde og problemløsning
  • Kvalitetsbevidsthed med fokus på vedligeholdelse og optimering af virksomhedens kvalitetsmålsætninger.
  • Intern kvalitetsstyring med fokus på hensigtsmæssigt planlægning, gennemførsel og kontrol af kvalitetsstyringsprocedurer.
  • Ekstern kvalitetsstyring med fokus på kommunikation med kunder og leverandører.
  • Auditforståelse med fokus på anvendelse af auditering i ledelsessystemet (ISO 19011) og til intern audit inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.
  • Kvalitetsforbedring med fokus på systematisk problemløsning og kvalitetsforbedring.

Du kan læse nærmere om vores kurser inden for kvalitetsområdet ved at klikke på dem i kursusoversigten.

Har du spørgsmål til kurserne, kan du få mere information ved at kontakte os på tlf. 6613 6670.

Se relevante kurser