Uddannelses-planlægning

For at holde sig konkurrencedygtig, er det vigtigt, at man som moderne virksomhed prioriterer efteruddannelse og videreudvikling af sine medarbejdere. På disse kurser får administrative medarbejdere brugbare værktøjer til uddannelsesplanlægning for virksomhedens medarbejdere.

Uddannelses-planlægning

Vores kurser i uddannelsesplanlægning

Kursernes formål er at lære administrative medarbejdere om sammenhængen mellem virksomhedens strategiske mål og anvendelsen af uddannelsesplanlægning og udarbejdelse af jobbeskrivelser.

Deltagerne får indsigt i udførslen af HR relaterede opgaver, som klæder dem på til at sikre optimale jobbeskrivelser. Efter kurset kan de således aktivt og i samarbejde med andre medarbejdere beskrive de arbejdsopgaver og kvalifikationskrav, som dækker den enkelte medarbejders eller afdelingens totale behov for kvalifikations- eller efteruddannelse.

Efter kurset kan deltageren desuden medvirke ved planlægning af medarbejderudviklingssamtaler i forbindelse med uddannelsesplanlægning.

Hvad får medarbejderen ud af kurserne?

  • Indsigt i enkle kompetenceudviklingsmetoder.

  • Metoder til uddannelsesplanlægning.

  • Kendskab til sikring af optimale jobbeskrivelser.

  • Planlægningsværktøjer til medarbejderudviklingssamtaler.

Ønsker du nærmere information om kurset i uddannelsesplanlægning, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 6613 6670.

Kontakt

Mikal Petersen

Uddannelseskonsulent

mp@amu-fyn.dk

Tlf.: 29 67 50 56

Mikal Petersen

Kurser uden oprettede hold

Kontakt skolen på tlf. 66 13 66 70 for yderligere oplysninger..