Vejen som arbejdsplads

Vores kurser i vejen som arbejdsplads

AMU-Kurset ”Vejen som arbejdsplads” har fokus på arbejdsmiljø, trafiksikkerhed og fremkommelighed ved vejarbejde. Det er målrettet markpersonale hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder i ”marken” med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder efter godkendt skilteplan. På uddannelsen lærer du også at vurdere risiko og at forebygge ulykker ved hjælp af korrekt afmærkning og opsætning af skilte og afspærring. Når du har gennemført kurset, kan du således medvirke til at øge trafiksikkerheden under vejarbejde og lignende.

Kurset efterlever de uddannelses- og bygherrekrav, der stilles i forbindelse med vejarbejdere på statsvejnettet samt vejarbejdere, der er underlagt samme regler. Uddannelsen skal gennemføres med 5 års interval j.fr. Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal. Kurset varer 2 dage.

Du har mulighed for at kombinere kurset med et kursus i betjening af minlæssere og minigravere, hvis du har brug for en mere specialiseret profil. Læs mere om den uddannelse her.

Certificering i vejen som arbejdsplads

Ved gennemførelsen af uddannelsen får du et certifikat, som beviser at du har taget kurserne og bestået prøven. Certifikatet skal fornyes hvert femte år. Du kan læse mere om vores certificeringskurser her.

Hvis du har spørgsmål til vores uddannelse og certificering i vejen som arbejdsplads, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 6613 6670

Se relevante kurser
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
6 Ugers
Positivliste Fyn
Se 6 hold
Næste startdato: 03-08-2020
Varighed: 2 dage