Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Kloakrørlægger

Varighed 35 dage

Ved tilfredsstillende gennemførelse udstedes kloakrørlæggerbeviset, som dækker de nødvendige kompetencekrav, der stilles til medarbejderne i en autoriseret kloakmestervirksomhed. Uddannelsen er altså et "must" for såvel den enkelte medarbejdere som for virksomheden, når der arbejdes med praktisk kloakering. Rørlæggeruddannelsen er adgangsgivende til de efterfølgende moduler.

Kloakrørlægger uddannelsen er inkl. certifikatkurset Vejen som arbejdsplads på 2 dage. Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval

Er du interesseret i at arbejde med anlæg og vedligeholdelse af kloaksystemer? Så er en kloakrørlæggeruddannelse det perfekte valg for dig!

På kurset vil du bl.a. lære om installation og reparation af kloakrør så der opfylder gældende normer og udføres mijlømæssigt forsvarligt, samt arbejde med forskellige materialer og værktøjer. Du vil også lære at anvende digitale programmer, bl.a. til at udveksle digitale tegninger, endvidere udarbejde afløbsplaner samt i begrænset omfang at konvertere digitale tegningsfiler og andre digitale hjælpemidler, sikkerhed og miljømæssige hensyn, som er tilknyttet arbejdsmiljøloven i forbindelse med kloakarbejde.

På kurset vil du lære om afløbssystemers historiske udvikling, for både regn og spildevand, de grundlæggende bestemmelser , gældende normer og anvende gældende lægningsbestemmelser så regler for ledninger overholdes, og installationerne placeres frostfrit

Derudover lære du om eventuelle forundersøgelser, herunder den pågældende jordtype, beregne ledningers længde, lave promilleberegning for at det disponible fald fordeles rationelt, både for regn og spildevand og for dræn, samt sikre at jorddækningen over ledninger overholdes så du sikre at installationerne placeres frostfrit. Du lærer også at foretage korrekt materialevalg, som også omfatter modtagekontrol, for sikring af godkendte rørmaterialer og tilhørende brønde.  Du vil endvidere udføre separat hovedkloakledningssystem.

Kloakrørlæggeruddannelsen er en praktisk uddannelse, hvor du vil få mulighed for at arbejde med rigtige projekter og opgaver. Når uddannelsen er gennemført med tilfredsstillende resultat, vil du have de nødvendige færdigheder og viden til at kunne arbejde som kloakrørlægger på egen hånd, som den faglige ansvarliges stedfortræder, eller som en del af et team.

Tøv ikke med at tage det første skridt mod en spændende karriere som kloakrørlægger. Tilmeld dig vores kloak rørlægger kursus i dag og bliv en del af en vigtig branche, der er afgørende for samfundets funktion og sundhed.

FAQ - Kloakrørlægger

Varighed 35 dage
På kurset vil du at udføre kvalitetssikring og udføre den lovpligtige kvalitetskontrol.
Kurset er lovpligtigt for bl.a. at arbejde på statsvejnettet samt vejarbejder. Du vil lære at foretage hensigtmæssige valg, og dermed kunne etablere sikkerhedsforanstaltninger  ved udføre  korrekt afmærkning udføre lovpligtig kvalitetskontrol og kende til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning risikoen ved mangelfuld afmærkning både ved stationære og bevægelige vejarbejder. 
Normalt kræver rørlæggeruddannelsen ingen specifikke forudsætninger, og det er åbent for alle interesserede. Deltagere forventes dog at have en grundlæggende forståelse af tekniske og håndværksmæssige opgaver. Det er også en fordel at have praktisk erfaring eller interesse inden for byggeri eller installation.
49280 - Kloakering - Afløbsplan for småhuse 6 dage
49279 - Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning 3 dage
49278 - Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser 2 dage
49277 - Kloakering - Arbejdsmiljø 2 dage
49281 - Kloakering - digital tegning af afløbsplaner 3 dage
46969 - Kloakering - Dræning af bygværker 1 dag
49282 - Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer 16 dage
49318 - Nivellering 5 dage
47136 - Vejen som arbejdsplads - Certifikat 2 dage

Se relevante kurser

Relaterede filer