Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Kort fortalt

På certifikat kurset opnås kompetence til at arbejde med drifts-, vedligeholds- og anlægsarbejder samt ombygninger af vejanlæg på statsvejnettet hos entreprenører og ledningsejere, og som skal udføre afmærkning af vejarbejder, skal være i besiddelse af enten uddannelsesbevis "Vejen som arbejdsplads" - Certifikat (AMU) eller Vejen Som Arbejdsplads Trin I eller II (Vej-EU).

Hold

02-09-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
09-09-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
30-09-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
07-10-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
14-10-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
21-10-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
28-10-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
04-11-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
11-11-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
25-11-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
02-12-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
09-12-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
16-12-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
9 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag
22109 - Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Målgruppe: Alle medarbejdere, som arbejder ved drifts-, vedligeholds- og anlægsarbejder samt ombygninger af vejanlæg på statsvejnettet hos entreprenører og ledningsejere, og som skal udføre afmærkning af vejarbejder, skal være i besiddelse af enten uddannelsesbevis "Vejen som arbejdsplads" - Certifikat (AMU) eller Vejen Som Arbejdsplads Trin I eller II (Vej-EU).

Beskrivelse: Deltagerne har kendskab til:

Love og bekendtgørelser, herunder:
Færdselsloven
Arbejdsmiljøloven
Bekendtgørelse for afmærkning af vejarbejder
Bekendtgørelse for vejafmærkning
Bekendtgørelse for anvendelse af vejafmærkning

De grundlæggende regler og vejledninger for afmærkning af vejarbejder, herunder:
Kant- og baggrundsafmærkning
Relevante færdselstavler
Prioritering og signalregulering
Afmærkningsvogne

Principper, regler og vejledninger for opstilling og nedtagning af afmærkning, herunder:
Rækkefølge for opstilling og nedtagning
Opbygning af tavlestandere
Placering af tavlestandere i tværprofilet
Brug af arbejdskøretøjer

Arbejdsmiljø ved vejarbejder, herunder:
Sikker adfærd på vejen
Beskyttelsesniveauernes indhold og anvendelsesmuligheder
Identificering af påkørselsfare og faktorer der har betydning for denne
Valg af tilstrækkelige foranstaltninger til at imødegå faren for påkørsel

Deltageren kan:
Læse og forstå en afmærkningsplan
Planlægge afmærkning ved vejarbejder af mindre omfang
Deltage i planlægningen af arbejdsmiljøet ift. faren for påkørsel ved vejarbejder
Udføre afmærkning der overholder lovbestemte krav samt øvrige vejledninger, herunder:
# Opstille og nedtage afmærkning på en sikker måde for både vejarbejdere og trafikanter
# Placere færdselstavler og øvrig afmærkning, så de overholder lovbestemte krav
Kontrollere at et vejarbejde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ift. faren for påkørsel samt være medvirkende til at eliminere eventuelle ulykkesfaktorer

Fagnummer: 22109 Vejen som arbejdsplads - Certifikat Varighed 2 dage