Kloak-miljø

Kloak-miljø

Uddannelsen er en overbygning på rørlæggeruddannelsen og med fokus på kloakering i det åbne land, udførelse af udskilleranlæg samt udførsel af pumpeanlæg. Varighed 21 dage.

Kurset kloak-miljø henvender sig til medarbejdere i aut. kloakmestervirksomheder, der beskæftiger sig med kloakering i det åbne land, pumper og udskillere. Kurset er også adgangsgivende til kloakmesteruddannelsen.

Uddannelsen består af følgende skolefag:

Anlæg til genbrug af vand
Anvendelse og afledning af regnvand
Udskilleranlæg
Kloakering i det åbne land
Kloakering - ved landbrugets driftsbygninger
Kloakering - pumpeanlæg m.v.

Tilmeld dig ved at følge linket. Finder du ingen ledige pladser herunder, er du velkommen til at ringe til AMU-Fyn på tlf. 6613 6670 og forhøre dig om muligheden for optagelse

Kontakt

Ole Ingemann Nielsen

Uddannelseskonsulent

oin@amu-fyn.dk

Tlf.: 29 67 49 18

Ole Ingemann Nielsen