Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Kloakmester del 2

Bliv kloakmester - tag uddannelsen på AMU-Fyn

Teori: Varighed 30 dage + praktik: varighed 10 dage. I alt 40 dage.

Om kloakmester uddannelse

Kloakmesteruddannelse sigter især på personer, som ønsker at blive indstillet til kloakmestereksamen. For at kunne deltage på dette modul skal rørlæggeruddannelsen og kloakmiljø være gennemført med tilfredsstillende resultat, eller der skal være dokumentation for tilsvarende kompetencer. Det er en teoretisk og praktisk uddannelse. Uddannelsen består af en teoretisk del med en varighed på 30 dage, og en praktisk del med en varighed på 10 dage. Begge dele afsluttes med en eksamen.

Uddannelsen består af en blanding af teoretisk undervisning og praktisk undervisning med ledningsarbejde, kloakering, faskiner, materialer, udførelsesmetoder og rottespærre.

GEIR3963_6_Medium_

Teoretisk og praktisk uddannelse og eksaminer

Den teoretiske eksamen

Teoretisk eksamen består af 4 dages projekteksamen og fremlæggelse og 2 timers online autorisationsprøve.

Den praktiske eksamen

Praktisk eksamen - varighed 1 dag - består af en praktisk opgave i sandkassen.

Uddannelsen giver et solidt kendskab til gældende regler inden for projektering, dimensionering af afløbsledninger, faskiner, materialer, udførelsesmetoder, rottespærre samt montering af disse.

Uddannelsen består af følgende skolefag:

  1. Funktionen fagligt ansvarlig
  2. Kvalitetssikring i aut. virksomhed
  3. Projektering og dimensionering
  4. Anvendelse af lovgrundlaget
COLOURBOX4479005_Medium_2_

Autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen

For at blive autoriseret kloakmester skal man først tage uddannelsen og bestå Kloakmestereksamen, der består af den teoretiske og praktiske del. Når denne eksamen er bestået, skal der udarbejdes et KLS-system, som godkendes af en kontrolinstans. Herefter kan du søge om autorisation via Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk.

Efteruddannelse og videreuddannelse

Det er et lovkrav, at en kloakmester holder sig ajour med relevante kurser. Det kan fx. være information om ny lovgivning, nye materialer, erfaringsudveksling og kollegial sparring. Så selv om du har taget uddannelsen og bestået eksamen, kan det godt være, at du har behov for at komme på et ajourføringskursus, så du kan blive ved med at lave korrekt kloakering.

FAQ - kloakmester

Som kloakmester er du den ansvarlige for at arbejdet er udført korrekt. Du kan arbejde som formand og må udføre kontrol af arbejdet og kan fungere som projektleder ved større anlægsopgaver.

Der er næsten altid behov for kloakmestre i hele landet. Der er gode muligheder for at få arbejde, så bliv kloakmester. Man kan også starte sin egen virksomhed som kloakmester.

KLS står for Kvalitetsledelsessystem og er et system, hver enkelt virksomhed skal have for at udføre egenkontrol. Det vil sige, at man skal kunne dokumentere og kontrollere, at man selv har udført de forskellige kloakeringsopgaver korrekt. Man tilmelder sig en godkendt kontrolinstans. Det er Sikkerhedsstyrelsen, der er øverste instans i forhold til godkendelser.

Kloakmestre er meget vigtige for den grønne omstilling på flere forskellige måder. Beboelser, industri og landbrug producerer meget spildevand og andet der skal behandles korrekt, for ikke at skade miljøet. Dette indebærer blandt andet, at der flere og flere steder bliver behov for at skille spildevand og regnvand ad, fordi regnvandet ikke behøver at komme til rensningsanlægget. Med de forventede stigende nedbørsmængder vil der også blive øget behov for sikring imod oversvømmelser og andre former for klimasikring.

Nej. Det tæller ikke som en videregående uddannelse, men du bliver specialist inden for et område, hvor du allerede har en række kurser. Der er tale om AMU-kurser opdelt i to forløb: kurset i praktikdelen, varighed 30 dage og kurset i teoridelen, varighed 10 dage.

Se relevante kurser

Relaterede filer