Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Kort fortalt

Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge trafiksikkerheden både for sig selv og kolleger som for andre trafikanters.

Hold

06-05-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
21-05-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
27-05-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
10-06-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
12-06-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
17-06-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
05-08-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
12-08-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
19-08-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
26-08-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
02-09-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
09-09-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
16-09-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
30-09-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
07-10-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
14-10-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
21-10-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
28-10-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
04-11-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
11-11-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
25-11-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
02-12-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
09-12-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
16-12-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
15-05-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
21 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag
47136 - Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.

Beskrivelse: Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter.

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Fagnummer: 47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.496,20