Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Brancheskift

Hvad er formålet med vores bygge- og anlægsforløb?

Der er brug for en massiv ”indsprøjtning” af arbejdskraft i byggeriet over de næste 8-10 år, da der skal bygges for milliarder på Fyn. Blandt de store projekter er det nye supersygehus, Odense letbane og nyt videnskabeligt fakultet.

Vores særlige tilrettelagte bygge- og anlægsforløb er målrettet dig, som ønsker en specialiseret og grundig oplæring i et større område af bygge- og anlægsbranchen med efterfølgende job på en fynsk byggeplads - Det er nemmere at komme i gang en du tror.

Hvilke specielle forløb kan vi tilbyde?

Kurset Brancheskift er et turbuforløb, hvor undervisningen er integreret i praktisk opgaveløsning i forhold til områderne: virksomhedens krav og forventninger til den gode håndværker, arbejdsmiljø / kultur på byggepladsen, kendskab til og brug af byggeriets almindelig forekommende håndværktøj og maskiner. Forløbet indeholder også ergonomi og certifikatkurset ”Vejen som arbejdsplads”.

Kurset ”Introduktion til bygge/anlægsbranchen med understøttende danskundervisning” som har en varighed på i alt 9 uger, er et særligt uddannelsesforløb for personer med anden etnisk oprindelse end dansk, og som har sproglige barrierer i forhold til at kunne begå sig på en dansk byggeplads. Undervisningen er opdelt i moduler/temaer, hvor udgangspunktet er det talende sprog.

Kurset indeholder 8 ugers introduktion til byggebranchen, 3 dage med Affaldshåndtering og – sortering på byggepladsen, og 2 dage med Arbejdsmiljø – sikkerhed og sundhed i byggeriet, og følges op med 4 ugers virksomheds praktik i en fynsk entreprenørvirksomhed.

Kurset har navnlig fokus på kultur - og byggeplads forståelse, projektarbejde / personlig udvikling i forhold til deltagelse i uddannelse og ansættelse i bygge- og anlægsvirksomheder, kendskab til bygge- og anlægsbranchens almindelige arbejdsfunktioner og teknikker samt praktisk undervisning, hvor der prøves kræfter med fagområderne: Beton, Kloak og belægningsarbejder. Der vil gennem hele forløbet være understøtende danskundervisning, som vil tage udgangspunkt i den teoretiske såvel som praktiske faglige undervisning.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte AMU-Fyn's uddannelseskonsulent på området Ole Ingemann på tlf. 6613 6670.

Se relevante kurser