Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Brøndboringer

Bliv uddannet brøndborer

Certifikatuddannelsen som brøndborer består af fem afgrænsede moduler som omhandler selve udføringen af boringen, filtersætning, propning, sløjfning, vedligehold/renovering over dimensionering, nivellering, pejling, diagnosticering, udtagning af diverse jord- og vandprøver til ledelse samt planlægning.

Brøndboreruddannelsen er målrettet alle, der arbejder med boringer på land og retter sig mod folk, der arbejder med vandboringer, herunder geotekniske boringer og miljøundersøgelser. I oversigten kan du læse om de enkelte modulers adgangskrav, indhold, mål og varighed.

Dit arbejde som brøndborer

Vi borer i undergrunden med mange formål. Det kan for eksempel være efter drikkevand eller råstoffer, men det kan også være med det formål at generere jordvarme eller at foretage geotekniske undersøgelser. Derfor kan du opleve mange forskellige formål med de boringer, du laver, og det er vigtigt, at det foregår med omtanke for både miljø og maskineri. I Danmark er det private brøndborerfirmaer, som varetager opgaven, når der skal foretages boring i undergrunden, og en del af dette borearbejde vil altid være at udtage jordprøver, som skal undersøges af GEUS (De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland). En del af din uddannelse går derfor også ud på at udtage og håndtere disse prøver i kraft af din viden og geologi og hydrologi.

Hvis du har spørgsmål om vores brøndboreruddannelse, så er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 6613 6670

Se relevante kurser