Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Samspil i rengøringsbranchen før, nu og i fremtid

Mål

  1. Eleven kender til rengøringsfagets historie gennem tiderne.
  2. Eleven får kendskab til rengøringsbranchens karakteristika og indsigt i rengøringsfagligheden.
  3. Eleven kender de vigtigste aktuelle udfordringer i faget.
  4. Eleven kender til arbejdsorganisering herunder overenskomster og den danske model.
  5. Eleven kan kommunikere forståeligt og hensigtsmæssigt både mundtligt og gennem it med kunder, ledere og kollegaer.
  6. Eleven er bevidst om kommunikationens og samspillets betydning og kan medvirke til at forebygge konflikter.
  7. Eleven kan anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller.
  8. Eleven kan skelne mellem konfliktfremmende og – dæmpende adfærd.