Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Rengøringshygiejne

Mål

  1. Eleven kan udføre rengørings- og serviceopgaver på virksomheder, hospitaler, institutioner og i private hjem på en infektionshygiejnisk korrekt måde. Desuden kan eleven reflektere over den udførte opgave og kan argumentere for de valgte løsninger.
  2. Eleven kan forebygge og hindre spredning af mikroorganismer, bryde smitteveje og sikre den relevante infektionshygiejniske standard samt vejlede andre i dette.
  3. Eleven kan anvende de infektionshygiejniske kriterier for de relevante Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) og kan forstå de skærpede krav i forhold til INSTA 800 samt kan vejlede andre i dette.
  4. Eleven kan planlægge og udføre rengøring, der lever op til de kriterier en arbejdsplan har med specifikke krav fra relevante Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.
  5. Eleven kan planlægge og udføre rengøring og desinfektion med anvendelse af relevante værnemidler i forbindelse med isolation af patienter og kan vælge rengørings- og desinfektionsmiddel og metode afhængig af tilstedeværende mikroorganismer.
  6. Eleven kan planlægge og udføre rengøring og desinfektion efter mindre skimmelsvampeangreb.
  7. Eleven kan forstå vigtigheden af at udvise en god personlig hygiejne og overholde gældende infektionshygiejniske krav under rengøringsarbejdet samt vejlede andre i dette.
  8. Eleven kan udføre korrekt håndhygiejne samt vejlede andre i dette.