Meritvejen - for bus & lastbil

Meritvejen - for bus & lastbil

Meritvejen - for bus og lastbil

Kursusnummer 84000

Meritvejen er en uddannelse, som er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen, kan du blive faglært uden at skulle starte forfra. Du bliver opdateret med det, du mangler, og du får papir på dine kvalifikationer.

Med et svendebrev som gods- eller buschauffør sikrer du dig dermed et bedre fodfæste på arbejdsmarkedet.

At få merit betyder at få godskrevet det, man kan, uanset hvordan man har lært det. For at få svendebrev som faglært skal du vise, at du behersker en lang række arbejdsopgaver og færdigheder inden for dit felt. Det du allerede kan, får du merit for. Det du mangler, får du uddannelse i.

Som erfaren transportarbejder skal du altså ikke på skolebænken for at lære ting, som du kan i forvejen. Du får merit for de uddannelser, de kurser og den erfaring, som du allerede har samlet op fra job og privatliv.

For at gå meritvejen skal du:

 • være fyldt 25 år
 • have arbejdet mindst 2 år i transportbranchen - og gerne mere
 • beherske mange forskellige færdigheder inden for transport
 • tage et kursus, der varer mellem 1 og 3 dage - skolen finder ud af, hvad du kan, og hvad du har brug for
 • indgå en uddannelsesaftale (lærekontrakt). Den skal vare mellem 4 og 15 måneder, og den skal indgås med en virksomhed, der er godkendt af TUR (Transporterhvervets Uddannelsesråd)
 • Kurset kaldes for et RKV-kursus (Real Kompetence Vurdering). Det er gratis og med godtgørelse for tabt løn, svarende til understøttelsen.

Sådan kommer du igang:

Henvend dig i din fagforening eller på AMU-Fyn og få en snak om dine muligheder i forhold til meritvejen. Herefter henvises du til RKV.

På RKV-kurset bliver det afklaret, hvilke forudsætninger du har – og ikke mindst, hvad disse forudsætninger kan "omregnes" til, så du får merit for det. Ud fra dette laves en oversigt og tidsplan over dit resterende uddannelsesforløb.

Der er mange, som ikke selv er opmærksomme på, hvilke kvalifikationer de har. Derfor er faglærerne på RKV uddannet i at vejlede dig, så du får maksimal merit for det, du kan.

Hvis du har mange færdigheder, kan du måske nøjes med en lærekontrakt på 4 måneder. Hvis du mangler noget mere, bør din lærekontrakt være længere, men den kan højest være på 15 måneder.

Uddannelsesforløbet afsluttes altid med et skoleophold (svendeprøveperiode) på 4 uger. Her lærer du de sidste færdigheder og går til svendeprøve.

For ydeligere information kan du kontakte AMU-Fyn på tlf. 66 13 66 70.

Det gives der merit for:

 • Kørekort og certifikater
 • Relevante kurser, f.eks. AMU
 • Hvis du har en anden faglig uddannelse, og indholdet er relevant, f.eks. som udlært mekaniker
 • Relevant arbejdserfaring
 • Relevante kvalifikationer opnået i fritidslivet, ved foreningsarbejde eller fagligt arbejde

Løn:

Gennem din kontraktperiode (på f.eks. 4 måneder) veksler du mellem at være i virksomheden (praktik) og på skole. Du beholder altså dit "normale arbejde", som du udfører i de perioder, du ikke er på skolebænken.

Når du er i firmaet, får du løn, som du plejer. Ved skoleophold får du en timeløn, som er aftalt i lærekontrakten.

Du forpligter dig ikke til at tage en uddannelse, fordi du gennemgår et RKV-forløb, men du får i alle tilfælde et overblik over din vej til svendebrevet.

Kontakt AMU-Fyn, tlf. 66 13 66 70, for yderligere information samt tilmelding.

Undervisningsplaner:

Se relevante filer i bunden af siden.