Brolægger

Brolægger - et håndværk med traditioner

Det er brolæggerens job at udføre brolægning og andre belægninger på gader, indkørsler, torve og andre pladser.
Brolæggeren arbejder med brosten og andre natursten. Han sætter også kantsten og lægger fliser af beton samt klinker, fremstillet af hårdt brændt ler. Som brolægger skal du have sans for form, farve og linier og kunne læse en tegning, da stenene ofte skal sættes i kunstfærdige mønstre. Når brolæggeren har sat stenen rigtigt, støder han dem på plads med "brolæggerjomfruen" eller med en særlig stødemaskine.

Brolæggeren har et varieret arbejde med skiftende arbejdssteder.

Det er brolæggerens opgave at udfører granitbrolægning og andre belægninger på gader, indkørsler, torve og pladser. Brolæggeren arbejder med belægninger udført fortrinsvis med brosten af granit og andre natursten. Han sætter også kantsten i beton- eller granitmateriale og kan der ud over udføre belægningsopgaver med fliser af beton og med klinker af hårdt brændt ler.

Brolæggeruddannelsen, er en erhvervsuddannelse / ungdomsuddannelse, og er organiseret som en ”vekseluddannelse”. D.v.s. at der veksles mellem praktik i en godkendt virksomhed og skoleophold med teoriundervisning på en erhvervsskole.

Et uddannelsesforløb indledes enten med start i en virksomhed eller med et obligatorisk grundforløb på erhvervsskolen. Grundforløbet gennemføres normalt på 20 uger og afsluttes med en projektopgave. Grundforløbet efterfølges af et hovedforløb der veksler mellem praktik i virksomheden og skoleundervisning. Hovedforløbet varer ca. 3 år og afsluttes med en svendeprøve. Senest ved afslutningen af grundforløbet skal du indgå en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed for at kunne fortsætte på hovedforløbet. Under hovedforløbet skal du på skole i sammenlagt 30 uger, fordelt på 6 skoleperioder. Der er mulighed for at tage GF2, 1. og 2. hovedforløb på AMU-Fyn.

Læs mere om brolæggeruddannelsen på www.bygud.dk

Nyheder