Skole- og praktikperioder

Nedenfor kan du se en oversigt over skole- og praktikperioder for vores serviceassistentelever.

Vigtigt inden uddannelsesaftalen underskrives

Hvis en elev eller arbejdsgiver er interesseret i at indgå en uddannelsesaftale er det vigtigt, at der - inden uddannelsesaftalen underskrives – tages kontakt til AMU-Fyn (Lis Rasmussen,kursistadministrationen) eller Lone Lauridsen/faglærer – for at høre nærmere om uddannelsesstart og skoleperioder.

Oversigt over uddannelsens struktur

Fagfordeling trin 1 og 2