Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Specielle rengøringsopgaver

Mål

 1. Eleven kan selvstændigt udføre rengøring af boligtekstiler, herunder genkende og bestemme de mest anvendte tekstiloverflader samt herudfra vælge og anvende egnede rengøringsmidler, udstyr og metoder i forhold til tekstilernes udseende, tilstand og besmudsningsgrad.
 2. Eleven kan selvstændigt udføre rengøringsopgaver i afdelingskøkkener og storkøkkener på en infektionshygiejnisk korrekt måde samt kan udføre og anvende egenkontrol i forbindelse med rengøringsarbejdet, udføre bakteriologisk og visuel kontrol og medvirke til infektionshygiejniske justeringer af rengøringsfunktioner.
 3. Eleven kan søge viden om rengøring af fødevarevirksomhed, hvordan man udfører rengøringsopgaver på fødevarevirksomheder
 4. Eleven kan selvstændigt planlægge og udføre alle forekommende periode- og grundrengøringsopgaver med hensigtsmæssige metoder.
 5. Eleven kan tilrettelægge og udføre olie- og polishbehandling af gulve, samt reetablere og vedligeholde disse gulve.
 6. Eleven kan foretage hygiejnisk korrekt sortering, vask og vedligehold af privat tøj under hensyntagen til tekstiltyper, vaskemetoder og midler samt disses indvirkning på miljøet.
 7. Eleven kan anvende viden om den Nationale Infektionshygiejniske Retningslinje om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren.
 8. Eleven kan redegøre for hjælpemidler og kemikalier til rengøringsopgaven i rene rum.
 9. Eleven kan redegøre for de korrekte metoder, arbejdsgange og processer ved at iføre sig steril dragt og ved gennemgang i sluse til rene rum.
 10. Eleven kan redegøre for de korrekte metoder, der hindrer spredning af mikroorganismer, så risikoen for spredning af infektion mindskes.
 11. Eleven kan anvende de mest hensigtsmæssige metoder, midler og redskaber i forhold til forskellige transportmidlers fx fly, bus og tog, særlige pladsforhold, deadlines, kvalitetskrav og ergonomi.
 12. I forbindelse med skadeservice kan eleven redegøre for, hvordan man medvirke til at stoppe skaden, redde løsøre, afdække, rydde op og rengøre.
 13. Eleven kan redegøre for arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med skadeservice arbejdet.