Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Praktisk erhvervsrengøring

Mål

 1. Eleven kan genkende og behandle overflader på gulve, vægge, inventar (herunder it-udstyr) og sanitet.
 2. Eleven kan anvende midler og korrekt og kan forstå sikkerhedsdatabladets oplysninger i forhold til sine arbejdsopgaver, såsom anvendelse, pH-værdi, indhold, sikkerhed, dosering m.v.
 3. Eleven har kendskab til kemisk risikovurdering (kemisk APV) og kan anvende kemisk risikovurdering (kemisk APV) i valg af midler.
 4. Eleven kan anvende samt til- og afrigge redskaber, rengøringsvogne og maskiner på en infektionshygiejnisk, sikkerhedsmæssig og ergonomisk korrekt måde.
 5. Eleven kan på baggrund af viden om mikrofibernes egenskaber og funktion anvende mikrofiberklude og -redskaber ergonomisk og metodisk korrekt, så mikrofiberteknologien anvendes efter hensigten.
 6. Eleven har kendskab til engangs- og flergangsartikler og kan anvende dem korrekt i forbindelse med rengøring og desinfektion.
 7. Eleven kan udføre rengøringsarbejde ved brug af hensigtsmæssige arbejdsstillinger, og kender vigtigheden af at benytte disse med henblik på at minimere risikoen for belastningslidelser.
 8. Eleven kan anvende korrekt løfte- og bæreteknik og kender til betydningen af jobrotation for at begrænse ensidigt gentaget arbejde (EGA)
 9. Eleven kan udføre rengøring både som erhvervsrengøring og i private hjem.
 10. Eleven kan anvende informationsteknologi til informationssøgning af fx indhold i rengøringsmidler.
 11. Eleven kan anvende informationsteknologi som kommunikationsmiddel.