Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Arbejdstilrettelæggelse og affaldshåndtering

Mål

  1. Eleven kan selvstændigt foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til kundens ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid.
  2. Eleven kan optimere rengøringsudstyr, -metoder og arbejdsgange.
  3. Eleven kan fremstille en arbejdsplan.
  4. Eleven kan anvende informationsteknologi ved arbejdsplanlægning.
  5. Eleven kan udføre synligt rengørings- og servicearbejde under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden.
  6. Eleven kan identificere forskellige anvende informationsteknologi til kommunikation med ledere og kollegaer.
  7. Eleven kan identificere forskellige typer af affald og foretage korrekt sortering.
  8. eleven har forståelse for den miljø- og samfundsmæssige værdi af korrekt affaldshåndtering.
  9. Eleven kan anvende viden om sikkerhed i forbindelse med affaldshåndtering.
  10. Eleven kan anvende viden om håndtering, sortering og transport af forskellige typer af affald samt forsvarlig opbevaring under hensyn til miljøet.