Trin 2 S.ass./hospital

Trin 2 S.ass./hospital

På trin 2, hospital, har du fagene nedenfor. 

Trin 2 afsluttes med serviceassistenteksamen, der består af et skriftligt praktisk orienteret projekt, der indgår som udgangspunkt og delvist bedømmelsesgrundlag før denne prøve. Eksamen er således skriftlig, mundtlig og praktisk.

Prøvetiden er 45 min.

 

Patienttransport og forflytning

Forflytning og speciallejring

Tilberedning, anretning og servering samt diæt

Etik i sundhedssektoren

Brancherelateret engelsk

Hvad fejler den syge?

Arbejde med døende og afdøde patienter

Fysisk genoptræning af borgere/patienter