Næste optag på struktør grundforløb 2 den 8/8 2022

Næste optag på struktør grundforløb 2 den 8/8 2022

Tilmeldingsfrist 1/8 2022 Læs mere her

Struktør

Nu har du muligheden for at blive branchens superhåndværker inden for stort byggeri. Som struktør åbner der sig et væld af muligheder for dig. 

Læs med nedenfor og bliv klogere på struktøruddannelsen hos AMU Fyn, hvor du undervejs kan specialisere dig som anlægsstruktør eller bygningsstruktør.

Hvis du har brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte vores uddannelseskonsulent, Mikal Pedersen på tlf. 29 67 50 56 eller på mail mp@amu-fyn.dk. Du kan også tage kontakt til Mikal via kontaktformularen her på siden.

Næste optag på grundforløb 2 er den 08. august 2022 

Tilmeldingsfristen er den 01. august 2022 

Hvis du allerede er klar til at søge om optagelse, kan du gå direkte til optagelse.dk

Se hvordan du søger via vores videovejledning nedenfor.

Søg optagelse her

Her kan du se en video om, hvordan du via Optagelse.dk kan søge op optagelse til uddannelsen som struktør:


For at søge om optagelse til uddannelsen som struktør skal du opfylde et eller flere af punkterne nedenfor:

 • Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen, 10. klassesprøverne eller en tilsvarende prøve.
 • Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller ved 10. klassesprøverne (både skriftlig og mundtlig) eller en tilsvarende prøve.
 • Hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed, starter du direkte på grundforløb 2.
Læs mere om adgangskrav til grundforløb 1 og 2 her.

GODE JOBMULIGHEDER: HVAD KAN JEG KOMME TIL AT ARBEJDE MED?

Uddannelsen giver dig viden om store byggerier, veje, broer, boligkvarterer, torve og pladser. Du lærer at arbejde i beton, granit og andre naturmaterialer. Du lærer at arbejde efter plantegninger og beregninger. Du kan specialisere dig som enten anlægsstruktør, bygningsstruktør eller brolægger.

Som struktør får du mulighed for at arbejde med fremtidens store projekter, både i Danmark og i det store udland. Arbejdet foregår ofte ude i den friske luft, og det er fysisk arbejde – men du skal have hovedet med dig, for teorien skal være på plads for at lave et godt stykke arbejde.

Anlægs- og bygningsstruktøruddannelsen er blandt de fagområder, hvor der er særligt gode muligheder for at få en læreplads og et job efter endt uddannelse.

Både nu og i fremtiden er der efterspørgsel på veluddannede medarbejdere inden for struktørfagene. Ved at uddanne dig til enten anlægs- eller bygningsstruktør får du de nødvendige certifikater og sikkerhedsuddannelser, som et arbejde i branchen kræver.

Er jeg sikker på at få et job, når jeg er færdiguddannet?

Uddannelsen som struktør har igennem de sidste 10 år ikke været særlig kendt. Det har betydet, at der ikke er blevet uddannet nok struktører de sidste år, og arbejdsgiverne efterspørger derfor færdiguddannede bygnings- og anlægsstruktører.

Den afsluttende eksamen, der samtidig er en svendeprøve, finder sted i sidste skoleperiode på hovedforløbet.

ANLÆGSSTRUKTØR

Eksamen består af en projektfremlæggelse, en praktisk kloakprøve på 8 timer og en praktisk prøve i anlægsteknik på 24 timer. Læs mere om svendeprøven.

BYGNINGSSTRUKTØR

Eksamen består af en projektfremlæggelse og en praktisk prøve på 40 timer. Læs mere om svendeprøven.

Bedømmelsen af opgaverne følger de retningslinjer, der er angivet i fagets skuemestervejledning. Bedømmelsen foretages i fællesskab af faglæreren og 2 skuemestre, der fungerer som censorer. Skuemestrene er udpeget af Det faglige Fællesudvalg.

Læs i øvrigt Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

Uddannelsen varer fra 3 år og 9  måneder til 4 år og 11 måneder fordelt på grundforløb og hovedforløb. Her veksler du mellem at være i skole og i lære hos en virksomhed.

Grundforløbet giver dig adgang til uddannelser, hvor du lærer om alt det, der foregår på en byggeplads. Her får du bl.a. kendskab til arbejdet med såvel store som mindre bygnings- og reparationsarbejder.

I løbet af uddannelsen opnår du viden om det at bygge og vedligeholde både huse, veje, broer og havne. Samtidig lærer du at arbejde med specialværktøj og teknisk avanceret udstyr, og du bliver bekendt med de mange forskellige materialer, der bliver brugt inden for byggeriet.

ANLÆG ELLER BYGGERI: HVILKEN VEJ VIL DU?

Vil du som anlægsstruktør være ekspert i kloak og belægning, hvor du arbejder op til og med soklen på bygningsværker? Eller være bygningsstruktør, der bygger oppe i højden – fx vægge, søjler og bjælker på store betonbyggerier.

Som anlægsstruktør er du ekspert i kloak og belægning. Du arbejder derfor oftest op til og med soklen på bygningsværker.

Du etablerer bl.a.:
 • Fortove, pladser og terrasser
 • Cykelstianlæg
 • Betonbelægninger
 • Veje, jernbaner og broer
 • Kloak, afvanding og forsyningsledninger
Uddannelsen er den rigtige for dig, hvis du gerne vil:
 • Arbejde med belægning (anlæggelse af fortove, stier og terrasser)
 • Arbejde med både store og små maskiner dagligt: gravemaskiner, dozere, rendegravere og mange andre
 • Lægge dræn for byggepladser
 • Anlægge hovedkloak (under veje) og huskloak (ved beboelse)
 • Grave, flytte og planere jorden, så du kan støbe fundamenter
 • Have ansvaret for byggepladsens indretning
Som en del af uddannelsen gennemfører du også den praktiske del af kloakmestereksamenen. Du kan derefter tage den teoretiske eksamen og blive kloakmester på kortere tid.
Som bygningsstruktør bygger du op i højden – fx vægge, søjler, bjælker på store betonbyggerier.
Du bygger bl.a.:
 • Boliger
 • Fabrikker
 • Sygehuse
 • Skoler
 • Havne
 • Broer
Uddannelsen er den rigtige for dig, hvis du gerne vil:
 • Skabe store konstruktioner i beton – til vands og på land
 • Arbejde med forskellige materialer såsom træ, stål, jern og plast
 • Arbejde i højder på over 3 meter
 • Have ansvaret for byggepladsens indretning
En stor del af dit arbejde involverer systemforskalling, hvor du bygger de midlertidige konstruktioner, der former betonen. Igennem din uddannelse får du også kompetencer inden for rørlæggerarbejde.

Hvor kan jeg få arbejde?
Med dit svendebrev kan du arbejde i entreprenørvirksomheder, på betonfabrikker eller starte din egen virksomhed.

Struktører er normalvis ansat i en entreprenørvirksomhed eller i kommuner. Der kan dog også være en del struktører, som arbejder på betonfabrikker, da de fremstiller betonelementer til vekslende løsninger. Der er også mulighed for, at du kan etablere dig som selvstændig.

Kan jeg videreuddanne mig?

Du kan videreuddanne dig til kort- og landmålingstekniker, byggetekniker samt bygningskonstruktør og ingeniør.

Anlægsstruktører har desuden ved svendeprøven bestået den praktiske del af uddannelsen til kloakmester.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til grundforløb 1, kan du få hjælp til hurtigst muligt at opnå den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på din drømmeuddannelse.

På Syddansk Erhvervsskole afholdes der optagelsesprøver i dansk og matematik flere gange om året. På den måde har du mulighed for at søge ind, selvom du ikke har 02 i dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen.

Kontakt uddannelseskonsulent Mikal Pedersen på tlf. 29 67 50 56 eller på mail mp@amu-fyn.dk.

Nyheder

24 / 06 / 2022

Struktøreleverne på GF2 har netop afsluttet deres forløb med flotte minigolfbaner

Struktøreleverne på GF2 har netop afsluttet deres forløb og resultatet blev dis...

Læs mere
13 / 06 / 2022

Medalje og legatfest i Odense

Ved Håndværker-og Industriforeningen medalje- og legatfest fredag den 10. juni ...

Læs mere
03 / 06 / 2022

Folkeskoleelever fik lov at snuse til struktørfaget

Vores dygtige struktørfaglærer Mark Emil Baaring har været på besøg hos 5. klas...

Læs mere
26 / 04 / 2022

AMU-Fyn deltager i DM i Skills med to dygtige bygningsstruktører

Så er eleverne i fuld gang med DM i Skills, som i denne uge løber af stablen i ...

Læs mere