Næste optag på struktør grundforløb 2 den 7/8 2023

Næste optag på struktør grundforløb 2 den 7/8 2023

Tilmeldingsfrist 1/8 2022 Læs mere her

Bliv bygningsstruktør

Bliv bygningsstruktør

- bygger broer, veje og bygninger i beton

Anlægsstruktører

Anlægsstruktører

- arbejder bl.a. med belægning og kloak

Struktør

Nu har du muligheden for at blive branchens superhåndværker inden for stort byggeri. Som struktør åbner der sig et væld af muligheder for dig. Uddannelsen giver dig en stor viden om byggerier, veje, broer, boligkvarterer, torve og pladser. Man lærer både at arbejde i granit, beton og andre naturmaterialer. Derudover lærer man også at arbejde efter plantegninger og beregninger. Med struktøruddannelsen kan du specialisere dig inden for enten anlægsstruktør, bygningsstruktør eller brolægger.

Læs med nedenfor og bliv klogere på struktøruddannelsen hos AMU Fyn, hvor du undervejs kan specialisere dig som anlægsstruktør eller bygningsstruktør.

Hvis du har brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte vores uddannelseskonsulent, Mikal Pedersen på tlf. 29 67 50 56 eller på mail mp@amu-fyn.dk. Du kan også tage kontakt til Mikal via kontaktformularen her på siden.

________________________________________________________________

Næste optag på struktør er mandag den 7. august 2023

Tilmeldingsfrist torsdag den 3. august 2023.
________________________________________________________________

Hvis du allerede er klar til at søge om optagelse, kan du gå direkte til optagelse.dk

Se hvordan du søger via vores videovejledning nedenfor.

Søg optagelse her

Her kan du se en video om, hvordan du via Optagelse.dk kan søge op optagelse til uddannelsen som struktør:


For at søge om optagelse til uddannelsen som struktør skal du opfylde et eller flere af punkterne nedenfor:

 • Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen, 10. klassesprøverne eller en tilsvarende prøve.
 • Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller ved 10. klassesprøverne (både skriftlig og mundtlig) eller en tilsvarende prøve.
 • Hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed, starter du direkte på grundforløb 2.
Læs mere om adgangskrav til grundforløb 1 og 2 her.

GODE JOBMULIGHEDER: HVAD KAN JEG KOMME TIL AT ARBEJDE MED?

Uddannelsen giver dig viden om store byggerier, veje, broer, boligkvarterer, torve og pladser. Du lærer at arbejde i beton, granit og andre naturmaterialer. Du lærer at arbejde efter plantegninger og beregninger. Du kan specialisere dig som enten anlægsstruktør, bygningsstruktør eller brolægger.

Som struktør får du mulighed for at arbejde med fremtidens store projekter, både i Danmark og i det store udland. Arbejdet foregår ofte ude i den friske luft, og det er fysisk arbejde – men du skal have hovedet med dig, for teorien skal være på plads for at lave et godt stykke arbejde.

Anlægs- og bygningsstruktøruddannelsen er blandt de fagområder, hvor der er særligt gode muligheder for at få en læreplads og et job efter endt uddannelse.

Både nu og i fremtiden er der efterspørgsel på veluddannede medarbejdere inden for struktørfagene. Ved at uddanne dig til enten anlægs- eller bygningsstruktør får du de nødvendige certifikater og sikkerhedsuddannelser, som et arbejde i branchen kræver.

Er jeg sikker på at få et job, når jeg er færdiguddannet?

Uddannelsen som struktør har igennem de sidste 10 år ikke været særlig kendt. Det har betydet, at der ikke er blevet uddannet nok struktører de sidste år, og arbejdsgiverne efterspørger derfor færdiguddannede bygnings- og anlægsstruktører.

Den afsluttende eksamen, der samtidig er en svendeprøve, finder sted i sidste skoleperiode på hovedforløbet.

ANLÆGSSTRUKTØR

Eksamen består af en projektfremlæggelse, en praktisk kloakprøve på 8 timer og en praktisk prøve i anlægsteknik på 24 timer. Læs mere om svendeprøven.

BYGNINGSSTRUKTØR

Eksamen består af en projektfremlæggelse og en praktisk prøve på 40 timer. Læs mere om svendeprøven.

Bedømmelsen af opgaverne følger de retningslinjer, der er angivet i fagets skuemestervejledning. Bedømmelsen foretages i fællesskab af faglæreren og 2 skuemestre, der fungerer som censorer. Skuemestrene er udpeget af Det faglige Fællesudvalg.

Læs i øvrigt Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

Uddannelsen varer fra 3 år og 9  måneder til 4 år og 11 måneder fordelt på grundforløb og hovedforløb. Her veksler du mellem at være i skole og i lære hos en virksomhed.

Grundforløbet giver dig adgang til uddannelser, hvor du lærer om alt det, der foregår på en byggeplads. Her får du bl.a. kendskab til arbejdet med såvel store som mindre bygnings- og reparationsarbejder.

I løbet af uddannelsen opnår du viden om det at bygge og vedligeholde både huse, veje, broer og havne. Samtidig lærer du at arbejde med specialværktøj og teknisk avanceret udstyr, og du bliver bekendt med de mange forskellige materialer, der bliver brugt inden for byggeriet.

ANLÆG ELLER BYGGERI: HVILKEN VEJ VIL DU?

Vil du som anlægsstruktør være ekspert i kloak og belægning, hvor du arbejder op til og med soklen på bygningsværker? Eller være bygningsstruktør, der bygger oppe i højden – fx vægge, søjler og bjælker på store betonbyggerier.

Som anlægsstruktør er du ekspert i kloak og belægning. Du arbejder derfor oftest op til og med soklen på bygningsværker.

Du etablerer bl.a.:
 • Fortove, pladser og terrasser
 • Cykelstianlæg
 • Betonbelægninger
 • Veje, jernbaner og broer
 • Kloak, afvanding og forsyningsledninger
Uddannelsen er den rigtige for dig, hvis du gerne vil:
 • Arbejde med belægning (anlæggelse af fortove, stier og terrasser)
 • Arbejde med både store og små maskiner dagligt: gravemaskiner, dozere, rendegravere og mange andre
 • Lægge dræn for byggepladser
 • Anlægge hovedkloak (under veje) og huskloak (ved beboelse)
 • Grave, flytte og planere jorden, så du kan støbe fundamenter
 • Have ansvaret for byggepladsens indretning
Som en del af uddannelsen gennemfører du også den praktiske del af kloakmestereksamenen. Du kan derefter tage den teoretiske eksamen og blive kloakmester på kortere tid.
Som bygningsstruktør bygger du op i højden – fx vægge, søjler, bjælker på store betonbyggerier.
Du bygger bl.a.:
 • Boliger
 • Fabrikker
 • Sygehuse
 • Skoler
 • Havne
 • Broer
Uddannelsen er den rigtige for dig, hvis du gerne vil:
 • Skabe store konstruktioner i beton – til vands og på land
 • Arbejde med forskellige materialer såsom træ, stål, jern og plast
 • Arbejde i højder på over 3 meter
 • Have ansvaret for byggepladsens indretning
En stor del af dit arbejde involverer systemforskalling, hvor du bygger de midlertidige konstruktioner, der former betonen. Igennem din uddannelse får du også kompetencer inden for rørlæggerarbejde.

Hvor kan jeg få arbejde?
Med dit svendebrev kan du arbejde i entreprenørvirksomheder, på betonfabrikker eller starte din egen virksomhed.

Struktører er normalvis ansat i en entreprenørvirksomhed eller i kommuner. Der kan dog også være en del struktører, som arbejder på betonfabrikker, da de fremstiller betonelementer til vekslende løsninger. Der er også mulighed for, at du kan etablere dig som selvstændig.

Kan jeg videreuddanne mig?

Du kan videreuddanne dig til kort- og landmålingstekniker, byggetekniker samt bygningskonstruktør og ingeniør.

Anlægsstruktører har desuden ved svendeprøven bestået den praktiske del af uddannelsen til kloakmester.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til grundforløb 1, kan du få hjælp til hurtigst muligt at opnå den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på din drømmeuddannelse.

På Syddansk Erhvervsskole afholdes der optagelsesprøver i dansk og matematik flere gange om året. På den måde har du mulighed for at søge ind, selvom du ikke har 02 i dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen.

Kontakt uddannelseskonsulent Mikal Pedersen på tlf. 29 67 50 56 eller på mail mp@amu-fyn.dk.

FAQ - Struktør

Du kan vælge at uddanne dig til bygningsstruktør eller anlægsstruktør.
Anlægsstruktøren sørger for, at der gøres klar til byggeri. Jorden skal graves, flyttes og planeres. Der skal lægges dræn, kloakeres og fundamentet skal støbes i beton. Derudover laver anlægsstruktøren ledningsarbejde, bygger veje og udfører små og store belægningsopgaver.

Bygningsstruktøren arbejder med stort byggeri over og under jorden. Det kan blandt andet være tunneller, støbning, forskalling og armering til elementbyggeri, og det kræver derfor stort kendskab til de materialer, som bruges til kældre, trapper og vejbroer mm.

Ligegyldig hvilken retning du vælger, skal du kunne lide store arbejdsopgaver udendørs.
Bygge- og anlægsbranchen “skriger efter” struktørlærlinge, så der er rigtig gode muligheder for at finde en praktikplads. AMU-Fyn kan evt. hjælpe dig med at finde en læreplads
.
På hjemmesiden praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på uddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser. På Guiden til praktikplads kan du få vejledning og hjælp til at finde din praktikplads.

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft og får løn både i praktik- og skoleperioderne. Starter du uddannelsen med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, medmindre du har en uddannelsesaftale. Har du ikke en uddannelsesaftale, kan du søge SU, hvis du er over 18 år.
Under hele uddannelsen veksler du mellem at skulle gå i skole og være i praktik. Fordelingen er ca. 1/4 skoleperiode og 3/4 praktikforløb.

Nyheder

06 / 03 / 2023

Uddan dig til struktør - firmaer overalt på Fyn søger struktørlærlinge

Nu har du mulighed for at blive byggebranchens superhåndværker. Firmaer overalt...

Læs mere
06 / 02 / 2023

Tillykke med Arbejdsmiljøprisen

Efter fem intense dage ved DM i Skills i Fredericia afleverede de to bygningsst...

Læs mere
22 / 12 / 2022

3 hovedforløbs flotte afsluttende opgave

Anlægsstruktør 3. hovedforløb har afsluttet forløbet med en udfordrende opgave ...

Læs mere
22 / 12 / 2022

4. hovedforløb på vejfortjent juleferie efter udfordrende opgave

Så blev anlægsstruktør 4. hovedforløb sendt på juleferie 🎅🎄 efter at have arb...

Læs mere