Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Kvalitetssikring

Mål

  1. Eleven kan arbejde med kvalitet og kan foretage informationssøgning på nationale målsætninger fx de 8 nationale mål for sundhed.
  2. Eleven kan udføre og anvende egenkontrol samt bakteriologisk og visuel kontrol i forbindelse med arbejdet.
  3. Eleven kan anvende målesystemer til bedømmelse af rengøringskvalitet herunder INSTA 800.
  4. Eleven kan iværksætte korrigerende handlinger på baggrund af resultat fra kontrol så rengøringskvalitet bringes på niveau med krav.
  5. Eleven har forståelse for de modsætninger, der kan ligge mellem programmeret rengøring og vurdering af kvaliteten gennem udfaldskrav.
  6. Eleven kan anvende kvalitet og service i udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner.
  7. Eleven kan udføre reklamationsbehandling.
  8. Eleven kan udføre forskellig dokumentation fx kvalitetskontrol, fremmøde m.v.
  9. Eleven kan anvende informationsteknologi til tekstbehandling ved fx dokumentationsarbejde.