Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Psykologi

Mål

  1. Eleven kan indgå dialog om basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i.
  2. Eleven kan beskrive elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse eller profession.
  3. Eleven kan indgå i dialog om kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans.
  4. Eleven kan under vejledning foretage simple analyser af sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler.
  5. Eleven kan indgå i dialog om kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social baggrund, herunder situations- og rollebestemt kommunikation.