Serviceassistent

Kurser indenfor Serviceassistent

Serviceassistent

Se nedenstående video om en serviceassistents hverdag.

Samarbejde

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem AMU-Fyn og Syddansk Erhvervsskole.

Afviklingssted

Grundforløb: Syddansk Erhvervsskole, Munkebjergvej 130, 5230 Odense M

Hovedforløb: AMU-Fyn, Petersmindevej 50, 5000 Odense C

Grundforløb

 

Hvis du ønsker at blive serviceassistent, skal du tilmelde dig grundforløbet hos Center for Sundhed & Teknik, Syddansk Erhvervsskole, Munkebjergvej 130, 5230 Odense M.

Dette giver en introduktion til arbejdsforløb og ansættelseskrav inden for branchens beskæftigelsesområder.

Grundforløbet fremmer den personlige udvikling, bidrager til studiekompetence og giver forståelse for samfundet og dets udvikling.

Efter grundforløbet skal du have en uddannelsesaftale med en godkendt praktikplads. Det er Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen, der godkender praktikpladsen, se www.sus-udd.dk

Uddannelsesaftale

Hvis du som elev eller arbejdsgiver er interesseret i at indgå en uddannelsesaftale, er det vigtigt, at der - inden uddannelsesaftalen underskrives - tages kontakt til AMU-Fyn (Lis Rasmussen, kursistadministrationen) eller Lone Lauridsen, faglærer - for at høre nærmere om uddannelsesstart og skoleperioder for hovedforløb.

Hovedforløb

Når du har gennemført dit grundforløb og du har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, kan du fortsætte på hovedforløbet. Forløbet veksler mellem praktikophold i virksomheden/hospitalet og skoleophold. Undervisningen foregår på AMU-Fyn, Petersmindevej 50, 5000 Odense C.

Skolepraktik

AMU-Fyn har samarbejdsaftale med Praktikcentret på Syddansk Erhvervsskole vedr. skolepraktik. Det er således muligt at tage uddannelserne som rengøringstekniker og serviceassistent i skolepraktik.

Skolepraktikken foregår på AMU-Fyn's adresser i Odense:

Petersmindevej 50 og C. F. Tietgens Boulevard 27. Mødetid 06.00 - 14.00. Det er specialet virksomhed, du kan komme i skolepraktik i. Det er også muligt at tage virksomhedsforlagt praktik (VFP) i max 3 uger ad gangen og på hvert trin max 6 uger. Der skal udfyldes særlige blanketter hertil (praktikstedet og eleven).

Inden du optages i skolepraktik, skal du registrere dig www.sdbf.dk, som skolepraktikelev. Det er skolens elektroniske database.

Rengøringstekniker Trin 1

Uddannelsen har trin 1, rengøringstekniker, der varer 1 år og 6 måneder.

Serviceassistent 
Trin 2

 

Uddannelsen har trin 2, serviceassistent, der varer 6 måneder efter endt trin 1.

Det er praktikpladsens godkendelse, der afgør hvilket speciale, du har mulighed for at få (hospital eller virksomhed).

EUV
ErhvervsUddannelse for Voksne 

 

Der er forskellige muligheder for at tage uddannelsen som voksen. For at tilrettelægge individuelle forløb, både til rengøringstekniker og serviceassistent, skal du have en RKV (RealKomptenceVurdering).

Hvis du er over 25 år, skal du gennemføre erhvervsuddannelsen som et voksenforløb. Der findes tre varianter, som i forskelligt omfang forudsætter ervhvervserfaring.

EUV 1:
Er for dig, der har mindst 2 års relevant praktisk erfaring. Se bilag 1 i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til serviceassistent (bek. nr. 392 af 09.04.2019). EUV 1 er et rent skoleforløb.
Standardforløbet for:
Trin 1 - Rengøringstekniker er 11 uger. på AMU-Fyn typisk 6+5 uger
Trin 2 - Serviceassistent er 11 uger, på AMU-Fyn typisk 6+5 uger

EUV 2:
Er for dig, der har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring. EUV 2 er et kombineret skole- og praktikforløb. 
Standardforløbet for:
Trin 1 - Rengøringstekniker er 11 uger, på AMU-Fyn typisk 6+5 uger. Der er praktik derimellem. EUV2 rengøringstekniker varer ½ år.


Trin 2 - Serviceassistent er 11 uger, på AMU-Fyn typisk 6+5 uger. Der er praktik derimellem. EUV 2 serviceassistent varer ½ år.

EUV 3:
Er for dig, der ikke har relevant erhvervserfaring. EUV 3 er et kombineret skole- og praktikforløb af samme varighed som erhvervsuddannelsen for unge, dvs. 2 år. Ud over praktikken består EUV 3 af grundforløb 2, som er 20 ugers skolegang og hovedforløbet, som er 12 ugers skolegang på trin 1 rengøringstekniker og 12 uger på trin 2 serviceassistent. 

Der kan planlægges uddannelse for hele virksomhedshold, og der kan planlægges individuel uddannelse for den enkelte elev.  Alt sammen med en forudgående RKV (RealKompetenceVurdering) og udarbejdelse af en uddannelsesplan. Denne tager typisk 1 dag på AMU-Fyn og planlægges efter behov.

Se Kriterier for godskrivning i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til serviceassistent nr 392 af 09.04.2019.

Planlagte RKV datoer:

Der er mulighed for tilmelding til RKV på følgende link.

Kontakt

 

Administration og tilmelding til uddannelsen:

Syddansk Erhvervsskole: Vejledning i forhold til optagelse på grundforløbet m.m.:

Uddannelsessekretær: Heidi Colvig Møller, mail: hecm@sde.dk 

Studievejleder: Henrik Olesen, Telefon: 24946114, Mail: heol@sde.dk

AMU-Fyn: Vejledning i forhold til hovedforløb: Faglærer Lone Lauridsen. Aftal tid pr. mail ltl@amu-fyn.dk

Administration:
Lis Rasmussen, AMU-Fyn - tlf: 6613 6670

Links vedr. uddannelsen m.m.:

Faktablad om uddannelsen

Uddannelsesguiden

Serviceerhvervenes Uddannelses Sekretariat (SUS)

"Elevplan" - Her kan du få tips og ideer inden du går i gang med uddannelsen

Lidt om SU - Statens uddannelsesstøtte og økonomi på Voksen uddannelserne

3F - Fagligt Fælles Forbund

FOA - Fag og Arbejde

Syddansk Erhvervsskole

Uddannelsesordningerne (beskrivelse af fag og praktikmål)

 

Kontakt

Lone Thingholm Lauridsen

Rengøringsfaglærer

ltl@amu-fyn.dk

Tlf.: 29 67 52 69

Lone Thingholm Lauridsen

Brochurer

Bekendtgørelse for serviceassistentuddannelsen

Bekendtgørelse for serviceassistentuddannelsen

Praktikplads AUB - hvad betyder det for arbejdsgiver?

Praktikplads_AUB.pdf

Serviceassistent faktablad

Fakta blad EUD - serviceass.pdf

Fagfordeling trin 1 og 2

Fagfordeling trin 1 og trin 2.pdf

Nyheder indenfor Serviceassistent