Serviceassistent

Se nedenstående video om en serviceassistents hverdag.

Samarbejde

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem AMU-Fyn og Syddansk Erhvervsskole.

Afviklingssted

Grundforløb: Syddansk Erhvervsskole, Munkebjergvej 130, 5230 Odense M

Hovedforløb: AMU-Fyn, Petersmindevej 50, 5000 Odense C

Grundforløb


Hvis du ønsker at blive serviceassistent, skal du tilmelde dig grundforløbet hos Center for Sundhed & Teknik, Syddansk Erhvervsskole, Munkebjergvej 130, 5230 Odense M.

Dette giver en introduktion til arbejdsforløb og ansættelseskrav inden for branchens beskæftigelsesområder.

Grundforløbet fremmer den personlige udvikling, bidrager til studiekompetence og giver forståelse for samfundet og dets udvikling.

Efter grundforløbet skal du have en uddannelsesaftale med en godkendt praktikplads. Det er Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen, der godkender praktikpladsen, se www.sus-udd.dk

Uddannelsesaftale

Hvis du som elev eller arbejdsgiver er interesseret i at indgå en uddannelsesaftale, er det vigtigt, at der - inden uddannelsesaftalen underskrives - tages kontakt til AMU-Fyn (Lis Rasmussen, kursistadministrationen) eller Lone Lauridsen, faglærer - for at høre nærmere om uddannelsesstart og skoleperioder for hovedforløb.

Hovedforløb

Når du har gennemført dit grundforløb og du har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, kan du fortsætte på hovedforløbet. Forløbet veksler mellem praktikophold i virksomheden/hospitalet og skoleophold. Undervisningen foregår på AMU-Fyn, Petersmindevej 50, 5000 Odense C.

Skolepraktik

AMU-Fyn har samarbejdsaftale med Praktikcentret på Syddansk Erhvervsskole vedr. skolepraktik. Det er således muligt at tage uddannelserne som rengøringstekniker og serviceassistent i skolepraktik.

Skolepraktikken foregår på AMU-Fyn's adresser i Odense:

Petersmindevej 50 og C. F. Tietgens Boulevard 27. Mødetid 06.00 - 14.00. Det er specialet virksomhed, du kan komme i skolepraktik i. Det er også muligt at tage virksomhedsforlagt praktik (VFP) i max 3 uger ad gangen og på hvert trin max 6 uger. Der skal udfyldes særlige blanketter hertil (praktikstedet og eleven).

Inden du optages i skolepraktik, skal du registrere dig i SDE’s studieadministrative system.

Rengøringstekniker Trin 1

Uddannelsen har trin 1, rengøringstekniker, der varer 1 år og 6 måneder.

Serviceassistent Trin 2

Uddannelsen har trin 2, serviceassistent, der varer 6 måneder efter endt trin 1.

Det er praktikpladsens godkendelse, der afgør hvilket speciale, du har mulighed for at få (hospital eller virksomhed).

EUV ErhvervsUddannelse for Voksne

Der er forskellige muligheder for at tage uddannelsen som voksen. For at tilrettelægge individuelle forløb, både til rengøringstekniker og serviceassistent, skal du have en RKV (RealKomptenceVurdering).

Hvis du er over 25 år, skal du gennemføre erhvervsuddannelsen som et voksenforløb. Der findes tre varianter, som i forskelligt omfang forudsætter ervhvervserfaring.

EUV 1:
Er for dig, der har mindst 2 års relevant praktisk erfaring. Se bilag 1 i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til serviceassistent (bek. nr. 519 af 27.04.2020). EUV 1 er et rent skoleforløb.
Standardforløbet for:
Trin 1 - Rengøringstekniker er 11 uger, på AMU-Fyn typisk 6+5 uger
Trin 2 - Serviceassistent er 11 uger, på AMU-Fyn typisk 6+5 uger

EUV 2:
Er for dig, der har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring. EUV 2 er et kombineret skole- og praktikforløb.
Standardforløbet for:
Trin 1 - Rengøringstekniker er 11 uger, på AMU-Fyn typisk 6+5 uger. Der er praktik derimellem. EUV2 rengøringstekniker varer ½ år.


Trin 2 - Serviceassistent er 11 uger, på AMU-Fyn typisk 6+5 uger. Der er praktik derimellem. EUV 2 serviceassistent varer ½ år.

EUV 3:
Er for dig, der ikke har relevant erhvervserfaring. EUV 3 er et kombineret skole- og praktikforløb af samme varighed som erhvervsuddannelsen for unge, dvs. 2 år. Ud over praktikken består EUV 3 af grundforløb 2, som er 20 ugers skolegang og hovedforløbet, som er 12 ugers skolegang på trin 1 rengøringstekniker og 12 uger på trin 2 serviceassistent.

Der kan planlægges uddannelse for hele virksomhedshold, og der kan planlægges individuel uddannelse for den enkelte elev. Alt sammen med en forudgående RKV (RealKompetenceVurdering) og udarbejdelse af en uddannelsesplan. Denne tager typisk 1 dag på AMU-Fyn og planlægges efter behov.

Se Kriterier for godskrivning i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til serviceassistent nr 519 af 27.04.2020.

Elisabeth Poorthuis blev faglært

"Efter at have gennemført uddannelsen og bestået eksamen føler jeg mig meget mere sikker i min viden omkring rengøringsmetoder, midler, teknikker, samfundsviden og kommunikation. Alt taget i betragtning, føler jeg mig mere bevidst i mine handlinger. Jeg vil gerne opfordre andre til at tage en uddannelse. Som ufaglært har man ikke så mange muligheder/rettigheder. Man bliver aldrig for gammel til at lære, så alderen skal ikke bestemme, om man skal tage en uddannelse eller ej. Faglærerne på AMU-Fyn er rigtig dygtige, og der er plads til gode snakke og gode grin." 
Seneste nyt