Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Mødet med patienten - etik og sygdomslære

Mål

  1. Eleven har kendskab til sundhedsloven og tavshedspligten om patienter/borgere og deres behandling.

  2. Eleven har forståelse for patienters blufærdighed og intimsfære og kan tilpasse sin adfærd hertil.

  3. Eleven kan ved sin adfærd og kommunikation udvise respekt over for andre, uanset disses etniske og religiøse tilhørsforhold.

  4. Eleven kan udføre arbejde hos borger/patient under hensynstagen til patientens tilstand og situation.

  5. Eleven kan under vejledning udføre patientrelaterede funktioner under hensyntagen til patientens fysiske sikkerhed.

  6. Eleven kan genkende symptomer på ændrede sygdomstilstande og lette ubehag og i forbindelse med forflytnings- og transportopgaver forebygge risici hos patienter med specifikke og komplekse sygdomstilstande.

  7. Eleven kan under vejledning skaffe sig relevant viden om konkrete sygdomme.

  8. Eleven kan videregive observationer til relevante samarbejdspartnere.