Fysisk genoptræning af borgere og patienter

Fysisk genoptræning af borgere/patienter

Mål

  1. Eleven kan under vejledning af fysioterapeuter og ergoterapeuter samarbejde om den fysiske genoptræning af borgere/patienter med ortopædkirurgiske, neurologiske og fysiurgiske lidelser.
  2. Eleven kan handle empatisk og reagere hensigtsmæssigt på borgerens/patientens eventuelle sorg- og krisereaktioner i forbindelse med tab af funktionsevne og varig sygdom.
  3. Eleven kan stimulere borgerens/patientens naturlige bevægemønster under hensyntagen til borgerens/patientens lidelse og symptomer.
  4. Eleven kan i samarbejde med det tværfaglige team motivere borgeren/patienten til at bruge egne fysiske ressourcer i genoptræningen.

Fagets profil

Undervisningen vil være en blanding af oplæg fra underviser, videns søgning, fremlæggelser og gruppearbejde samt besøg eller gæsteundervisere.

Der kan forekomme besøg fra fagpersoner, eller folk der lider af en specifik liddelse.

Der kan evt. tages udgangspunkt i genoptræning på hospital og i kommune evt. også privat. Der kigges på generel genoptræning og eksempler med specifikke sygdomme.

En del af undervisningen vil være et tværfagligt samarbejde med andre fag på modulet.

Der vil være opgaver der skal afleveres elektronisk.

Der vil være stof der skal læses enten som baggrundsviden eller som fremlægges i grupper eller alene.

Noget materiale vil være procedure, lovstof og træningsprogrammer.

Fagligt indhold

Hvad er genoptræning?

Hvad kan ortopædkirurgiske, neurologiske og fysiurgiske lidelser være?

Tværfagligt samarbejde med fysio-og ergoterapeuter og hvad laver fysio- og ergoterapeuter?

Sorg og krisereaktioner i forbindelse med funktionstab eller varig sygdom.

Motivation af borger og patient til at bruge egne ressourcer i genoptræning.

Der arbejdes videre med det naturlige bevægelsesmønster (fra faget patienttransport og forflytning og forflytning og speciallejring)

Hvad kan være serviceassistentens opgave i et tværfagligt samarbejde

Der vil arbejdes med cases til forståelse af det naturligt bevægemønster

Bevægelses analyse

Arbejdes med og fremlægges små træningsprogrammer til en given målgruppe

Besøg eller oplæg med opgave til.

Bedømmelseskriterier

Eleven bedømmes efter 7-trin skalaen 
Faget udbydes på begynderniveau.

Hvis en elev har mere end 10% fravær (såvel på det enkelte fag som på skoleperioden generelt) vil faglæreren informere eleven herom og opfordre til at fraværet nedbringes.

Herudover er det en forudsætning, at eleven er aktiv deltagende igennem hele undervisningsforløbet.