Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Fysisk genoptræning af borgere/patienter

Mål

  1. Eleven kan under vejledning af fysioterapeuter og ergoterapeuter samarbejde om den fysiske genoptræning af borgere/patienter med ortopædkirurgiske, neurologiske og fysiurgiske lidelser.

  2. Eleven kan handle empatisk og reagere hensigtsmæssigt på borgerens/patientens eventuelle sorg- og krisereaktioner i forbindelse med tab af funktionsevne og varig sygdom.

  3. Eleven kan stimulere borgerens/patientens naturlige bevægemønster under hensyntagen til borgerens/patientens lidelse og symptomer.

  4. Eleven kan i samarbejde med det tværfaglige team motivere borgeren/patienten til at bruge egne ressourcer i genoptræningen.