Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Tilberedning, anretning og servering samt diæter

Mål

    1. Eleven har viden om ernæringsprincipper og almindelige diæter samt deres betydning for almentilstand og livskvalitet.
    1. Eleven kan anrette og servere mad og drikke for patienter og beboere ud fra forskellige tilberednings- og anretningsprincipper.
    1. Eleven kan opbevare, tilberede og servere fødevarer på en hygiejnisk forsvarlig måde samt udføre egenkontrol.
    1. Eleven kan anvende maskiner og hjælpemidler i mindre institutionskøkkener i forbindelse med anretning og servering af mad samt indhente fornøden faglig viden.